Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


Celková dĺžka projektu cykloturistických trás je 82 km. Z toho asi 1/3 vedie účelovými spevnenými komunikáciami štátnych lesov v obvode Lesných správ Kulháň, Bojná a Topoľčany. Menšia časť vedie po účelových komunikáciách PD a zvyšok po štátnych cestách III. triedy. Cyklotrasy prechádzajú územím katastrov obcí Tovarníky, Jacovce, Tesáre, Kuzmice, Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Tvrdomestice, Nemečky, Zlatníky a mestom Topoľčany.Cykloturistické trasy (CTT) a ich smerovanie:

Modrá CTT je okruh spájajúci tri vodné nádrže v mikroregióne, a to v Tesároch, na Duchonke a v Nemečkách. CTT začína v Jacovciach pri areáli PD a pokračuje do obce Tesáre, kde odbočuje vpravo k priehrade a lesnou cestou ďalej k detskému táboru v osade Nové Mlyny smerom do osady Záhrady. V Záhradách odbočuje vpravo, vedie obcou Závada k rázcestiu na Brodoch. Tam odbočuje vpravo, smerom na Duchonku k rekreačnému stredisku, kde sa stretáva so zelenou CTT a ďalej pokračuje asfaltovou lesnou cestou k Lesnej správe Kulháň ( v kat. území obce Zlatníky). Tu sa točí k vodnej nádrži v Nemečkách a cez Prašice, Tvrdomestice a rázcestie Trojička späť k miestu svojho začiatku do Jacoviec. Celková dĺžka okruhu je 35 km s prevýšením 105 m max. stúpaním 9%.


Červená CTT vedie naprieč mikroregiónom SOTDUM a predstavuje najkratšiu spojnicu mesta Topoľčany s Podhradím. Trasa začína v areáli mestského parku (175 m n. m.) pri topoľčianskom zimnom štadióne a pokračuje vedľa potoka Chocina do Tovarník (park pri kaštieli) a ďalej obecnými komunikáciami Jacoviec. Od Jacoviec vedie súbežne s modrou CTT po št. ceste III. triedy k rázcestiu Trojička smerom do Velušoviec a Závady. V Závade sa stretáva s modrou CTT a súbežne pokračujú až po rázcestie na Brodoch, kde odbočuje vľavo a stúpaním pokračuje do obce Podhradie. V obci trasa odbočuje k zrúcanine Topoľčianskeho hradu, odkiaľ pokračuje do horského sedla Prieseky (548 m n.m.), kde sa stretá so zelenou CTT. Celková dĺžka trasy je 19,5 km s prevýšením 373 m. Na úseku rázcestie Brody – Podhradie je max. stúpanie 11%.


Zelená CTT je najnáročnejšia, ale najkrajšia. Smeruje výhradne horským kopcovitým lesným terénom so začiatkom v kopaniciach Záhrady, smerom k samote Zľavy, ďalej pod Mačaciu skalu (v kat. území obce Tesáre), stúpaním do sedla Holé brehy (500m n.m.) a klesaním k rázcestiu pri hájovni ,,Janiš“ s prameňom potoka Bojnianka (392 m n.m.). Trasa opäť stúpa do sedla Prieseky (548 m n. m.) za chatami pri Podhradí. Tu sa stretá s červenou CTT a výrazným klesaním pokračuje popri jarku Krivač do Železníc. Dolinou potoka Železnica smeruje k rekreačnému stredisku na Duchonke, kde končí pri pomníku. Celková dĺžka trasy je 16 km s prevýšením takmer 300 m a max. stúpaním 14% na úseku Zľavy – sedlo Holé brehy.


Žltá CTT – takzvaný prímestský okruh začína pri topoľčianskom zimnom štadióne na Puškinovej ulici a smeruje popod nadjazd Ulicou P.Jilemnického k rázcestiu pri železničnom priecestí ,,Hrad“ v kat. území obce Krušovce, kde odbočuje vľavo po štátnej ceste III. triedy do Veľkých Bedzian. Na začiatku obce Veľké Bedzany sa zatáča vľavo do Jacoviec, kde v centre obce križuje potok Chocina a pokračuje po štátnej ceste do Kuzmíc. V centre obce Kuzmice pri OcÚ odbočuje po miestnej časti Izát, kde CTT končí pri rázcestí so štátnou cestou II. triedy Topoľčany – Piešťany. Celková dĺžka trasy 11,5 km.


Upozornenie:

V priebehu roka môže dôjsť k určitým zmenám smeru, prípadne k sezónnym obmedzeniam časti úsekov trás. Tieto informácie budú záujemcom k dispozícii prostredníctvom Topoľčianskej turisticko-informačnej kancelárie na Nám. M.R. Štefánika, tel.: 0815/532 30 48


Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné:

  • rešpektovať sezónne (dočasné) uzávery trás
  • dôsledne dodržiavať ďalšie pokyny a značenia
  • akceptovať legislatívne nariadenia o ochrane prírody a krajiny
  • správať sa šetrne k prírodnému a životnému prostrediu
  • správať sa ohľaduplne k peším turistom a cykloturistom
  • pri jazde predvídať možné stretnutie so zverou, vozidlami alebo inou prekážkou

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: