Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

"Môj domov" Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

P.O.Hviezdoslava č.66, 955 01 Topoľčany
prevádzka Prašice


Domov dôchodcov V roku 2006 oslávil Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb desiate výročie svojho založenia. Riaditeľkou od vzniku až do júna roku 2008 bola Oľga Miháliková. Objekt zariadenia má 11 dvojposteľových izieb, spoločenské miestnosti, sociálno-hygienické a prevádzkové priestory. Zariadenie spĺňa požiadavky na poskytovanie kvalitných služieb počas celého roka dôchodcom, ktorí nemajú možnosť dožiť v domácom prostredí.

Od 1.apríla 2008 rozhodnutím Nitrianskeho samosprávneho kraja sa Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Prašice stal súčasťou novovzniknutej organizácie „Môj domov“ Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, P.O.Hviezdoslava č.66, v Topoľčanoch. Riaditeľkou zariadenia sa stala Ing.Viera Bútorová. Kapacita zariadenia zostáva nezmenená, je poskytované ubytovanie 22 klientom, ktorí využívajú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Momentálne je v zariadení ubytovaných 16 žien a 6 mužov. Od januára 2009 platí zákon č.448/2008 o sociálnych službách , ktorý mení podmienky prijatia resp. zaradenie do poradovníka . O posúdení odkázanosti na sociálnu starostlivosť rozhoduje posudková komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na základe tohto posudku je žiadateľ zaradený do poradovníka a to buď do časti DD alebo DSS. Od otvorenia zariadenia prešlo už zariadením 80 klientov – 54 žien a 26 mužov. Vekový priemer umiestnených je 78 rokov. Klientelu zariadenia tvoria obyvatelia Prašíc a priľahlých obcí. Do zariadenia prišli z rôznych dôvodov. Prevažne sú to zdravotné dôvody, keď sa o chorého človeka rodinní príslušníci nemôžu postarať z dôvodu pracovnej vyťaženosti, alebo sú to osamelí ľudia, o ktorých sa nemá kto postarať.

Obyvateľom zariadenia sa poskytuje komplexná starostlivosť, majú možnosť využiť i nadštandardné služby. Zariadenie podľa potreby navštevuje kaderníčka a pedikérka. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje šesť zdravotných sestier a jedna sanitárka v spolupráci s obvodným lekárom.

Hygienu priestorov ako aj osobného ošatenia klientov zabezpečujú 2 pracovné sily, o úpravu a údržbu interiéru a exteriéru objektu DD a DSS sa stará 1 zamestnanec za aktívnej pomoci niektorých klientov. Ekonomický úsek sa presunul do Topoľčian . Sociálnu agendu a starostlivosť zabezpečuje sociálna pracovníčka. Celkom v zariadení pracuje 11 zamestnancov. Stravovanie obyvateľov a zamestnancov je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne pri MŠ, ktorá pripravuje racionálnu i diabetickú stravu. Okrem stravovania obyvatelia zariadenia hradia ubytovanie a zaopatrenie v zmysle platných zákonných ustanovení. Obyvatelia majú založené účty v Poštovej banke, z ktorých si hradia úhrady za pobyt a zvyšok im zostáva na účtoch . Poštová doručovateľka im nosí každý mesiac sumu, ktorú si sami určili, na bežné výdavky. Život v zariadení sa riadi domácim poriadkom, ktorý sú povinní klienti v zariadení rešpektovať, pričom denný program si klienti rozdelia podľa vlastného uváženia. Väčšinou využívajú voľný čas na prechádzky po okolí, návštevu kostola a na rôzne voľnočasové aktivity, ktoré pre nich zariadenie pripravuje. Dôchodcovia počas teplých dní radi relaxujú v pekne upravenom priľahlom parčíku. Domov dôchodcov Osobitne je treba pochváliť snahu niektorých klientov, ktorí sa radi venujú od jari do neskorej jesene úprave kvetinových hriadok. Spojením s novým a väčším zariadením je viac možností poznávacích výletov po celom Slovensku. Navštevujeme termálne kúpaliská, kultúrne pamiatky a športové podujatia. Snahou kolektívu zamestnancov „MD“ Spojený DD a DSS v Prašiciach je vytvoriť pre starkých také podmienky, aby sa cítili v našom zariadení čo najpríjemnejšie.

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: