Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Pôvod názvu Duchonka pravdepodobne pochádza zo stredoveku a súvisí s metalurgiou na spracovanie železa (dúchať, vháňať vzduch), ktorá bola objavená. V 9.storočí tu boli vybudované minimálne štyri vysoké pece na tavenie železa spolu so systémom vodných nádrží, kaskád a prívodných kanálov. Aj pôvod názvu potoka Železnica súvisí s výskytom železných rúd v horách. Ešte v dobe predhistorickej sa v časti Prašické štoliny a pri potoku dobývalo zlato. Duchonka spolu s Prašicami bola súčasťou tovarníckeho panstva. Niekedy v polovici 19.storočia tu bolo zriadené polesie, vybudovaný majer a obytné domy.
Rekreačná oblasť Duchonka

Duchonka leží 18 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany a štyri km od obce Prašice v nadmorskej výške 275 m a je súčasťou katastra obce Prašice. Priaznivé klimatické podmienky pohoria Považského Inovca a samotná vodná nádrž v brezovo – borovicovom háji robia túto oblasť atraktívnou v rámci letných dovoleniek pri vode, s bohatou ponukou turistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách, zberu húb, rybolovu, vodných športov a letnej zábavy s bohatým športovým a kultúrnym vyžitím.
V lokalite Duchonka je postavených 420 súkromných a 26 podnikových chát s dostatočnou ubytovacou kapacitou. Samotná vodná nádrž o rozlohe 17 ha je vybudovaná na strednom toku potoka Železnica. Duchonka zaznamenala najväčší rozvoj v oblasti sústredeného cestovného ruchu a individuálnej rekreácie v 70. a 80. rokoch, ale i dnes je navštevovaná tuzemskými a zahraničnými návštevníkmi.

Infraštruktúra rekreačnej oblasti Duchonka

V rekreačnej oblasti Duchonka je vybudovaná čistička odpadových vôd, splašková kanalizácia, vodovod, káblové elektrické rozvody, vonkajšie osvetlenie, rozvody slaboprúdu, spevnené a nespevnené miestne komunikácie.

Kultúrne a prírodné pamiatky


Medzi kultúrne pamiatky na Duchonke patrí Lovecký kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1930 – 1931 Dr. Štefan Haupt von Buchenrode pre svoju dcéru Hedalise, manželku majiteľa tovarníckeho panstva, baróna Augusta Haupt – Stummera. Autorom projektu bol profesor Leo Bauer z Viedne. Stavbu viedol architekt Ján Tomaschek z Nitry. Na jar roku 1945 pred príchodom frontu Nemci kaštieľ vyrabovali, poškodili vnútorné zariadenie a podpálili ho. V roku 1950 bol kaštieľ opravený a bola v ňom umiestnená Lesnícka majstrovská škola. Neskôr ho prevzalo Ministerstvo vnútra SR. Teraz je to Európsky inštitút, ktorý poskytuje návštevníkom ubytovanie s možnosťou stravovania.

Na rázcestí pri vstupe do ATC stojí pomník padlým v SNP a v druhej svetovej vojne.

V okolí Duchonky a v prekrásnej prírode pohoria Považský Inovec, v časti nad priehradou, je chránená prírodná rezervácia Čepušky.

Podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka

Medzi podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka patrí činnosť verejného stravovania, ubytovacie služby, služba v rámci lesníctva a ťažby dreva.


Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: