Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


Obec Prašice leží 13 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany v nadmorskej výške 263 m. Chotár obce tvorí z dvoch tretín poľnohospodárska pôda. Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca a z východnej strany sa k obci primkýna chotár Okšov Mlyn a Nový Svet. Obec získal do dedičnej držby od kráľa Bela IV. krajinský sudca, šľachtic a nitriansky župan Štefan z rodu Gut-Keled, ktorý sa postaral o znovuosídlenie a jej rozvoj. Obyvateľom obce sa v minulosti žilo veľmi ťažko. Boli však skromní a pracovití a dokázali si navzájom pomáhať. Živili sa poľnohospodárstvom a rozvíjali postupne remeslá – hrnčiarstvo, rezbárstvo, krajčírstvo a obuvníctvo.

Neveľmi úrodný kopcovitý terén využívali na pestovanie viničov, lúky a pasienky na chov dobytka. Ženy sa vo voľnom čase venovali zhotovovaniu odevov a vyšívaniu. Obci sa v minulosti nevyhli mnohé dejinné udalosti, ktoré značne postihli i tak biedne obyvateľstvo, ako turecké plienenie, vypálenie obce, kurucké vojny, cholera a rekatolizácia. Väčší rozmach dosiahli Prašice v 2. polovici 18. storočia vďaka reformám Márie Terézie a Jozefa II.

Po II. sv.vojne sa obec výrazne zmenila a stala sa modernou. V obci sa nachádza: kultúrny dom s tanečnou sálou pre 250 návštevníkov a s kinosálou o kapacite 300 miest.

V kultúrnom dome je umiestnená aj obecná knižnica a Prašická izba tradícií s výstavnými exponátmi zo života Prašičanov v minulosti. V obci sa ďalej nachádzajú základná škola s materskou školou, ZUŠ, Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „Môj domov“, zdravotnícke stredisko s detským, zubným, všeobecným lekárom a vlastnou lekárňou, Dom smútku, centrum služieb: holičstvo-kaderníctvo, práčovňa, pizzéria a kvetinárstvo. Nechýba tu pošta, ale i zlatníctvo a rozvinutá obchodná sieť. V obci evidujeme 114 živnostníkov, ktorí sa najviac venujú maloobchodu, pohostinstvu, prenájmu chát, remeselným prácam – maliarstvu, klampiarstvu, stolárstvu. Obec vychádza v ústrety aj samostatne hospodáriacim roľníkom. Z pohľadu infraštruktúry je v obci vybudovaný vodovod, plyn a čiastočne kanalizácia, ale i ČOV, miestny rozhlas, elektrické rozvody, osvetlenie, miestne komunikácie. Z oblasti športového vyžitia sa v obci nachádza futbalové ihrisko spolu s menším tréningovým ihriskom , ktoré využívajú okrem ZŠ a miestneho futbalového klubu aj členovia Kynologického klubu Prašice. V súčasnosti je vo výstavbe multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať všetci občania Prašíc na rôzne športy i vo večerných hodinách. Priestory telocvične pri ZŠ sú naplno využívané na rôzne športové aktivity, ako sú napríklad futbalová miniliga, aerobik, volejbal, hádzaná, športová streľba, florbal.

Pre podporu mladej generácie obec postavila v rokoch 2004 a 2005 21 nájomných bytov, do ktorých sa mladé rodiny od 1.9.2005 nasťahovali. V roku 2008 bolo daných do užívania ďalších sedem 3-izbových nájomných domčekov a začalo sa s budovaním dvoch 8-bytových nájomných domov, ktoré budú dokončené v roku 2009.

Súčasťou katastrálneho územia Prašíc je i vzdialenejšia osada Okšov Mlyn (Okšovská ulica) s počtom 120 obyvateľov a Nový Svet (Novosvetská ulica), kde žije 53 obyvateľov. Okšov Mlyn má vybudovaný verejný vodovod i plyn. Nachádza sa tu predajňa rozličného tovaru. Vzhľadom k výskytu geotermálnych vôd v tejto časti obce je predpoklad, že táto lokalita získa čoskoro na význame a dôjde k podstatnému nárastu jednak pracovných príležitostí, ale i k rozvoju cestovného ruchu. Nový Svet má od roku 2003 vybudovaný verejný vodovod. Sídli tu drevospracujúca firma a Poľnohospodársko-podielnícke družstvo Prašice tu má umiestnenú živočíšnu výrobu. Vytvárajú tak vhodné pracovné príležitosti pre aktívne obyvateľstvo.

Obec Prašice je matričným obvodom pre susediace obce Nemečky, Tvrdomestice, Podhradie, Závadu a Velušovce, ktorým poskytuje i komplexnú lekársku starostlivosť a rýchlu zdravotnícku pomoc. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb tiež využívajú občania týchto susedných obcí. Je zároveň stavebným úradom pre obec Nemečky. Má vybudovanú infraštruktúru automobilového spojenia medzi susednými obcami. Obyvatelia obce sú veľmi pohostinní, o čom sa určite presvedčí každý, kto k nám zavíta.

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: