Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Poplatky platené na Obecnom úrade Prašice

 

  • Poplatok za psa 5 EUR

 

  • Poplatok za zber komunálneho odpadu 17,- EUR
   Majitelia chát v RO Duchonka 20,- EUR

 

  • Poplatok za prenájom predajného miesta na obecnej tržnici 3,50 EUR

 

  • Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 2,00 EUR

 

  • Poplatok za overenie podpisu 1,50 EUR

 

  • Poplatok za žiadosť o výpis z registra trestov 4,00 EUR

 

  • Poplatok za overenie fotokópie 1,50 EUR za jednu stranu

 

  • Poplatok za vydanie duplikátu z matričných kníh 5,00 EUR

 Poplatok za prenájom kultúrneho domu

 

a/ právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a i.) a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
so sídlom v obci:

 • tanečná sála 100,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 100,00 €

 

b/ právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a i.) a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
so sídlom mimo obce:

 • tanečná sála 150,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 150,00 €

 

c/ občania s trvalým pobytom v obci:

 • tanečná sála 60,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 40,00 €

 

d/ občania s trvalým pobytom mimo obce:

tanečná sála 100,00 €

 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 80,00 €

 

Spotreba elektrickej energie a vody bude fakturovaná na základe jednotlivých odpočtov
meracích zariadení pred a po ukončení kultúrnej a spoločenskej akcie.

 

Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

a) jeden hrob 15 €
b) dvojhrob 30 €
c) trojhrob 45 €
d) detský hrob 5 €
- predčasný nájom hrobového miesta je rovnaký ako v bodoch a) až c)

 

Rybárske lístky:

 • týždenný rybársky lítok 1,5 EUR
 • mesačný rybársky lístok 3,0 EUR
 • 1-ročný rybársky lístok 7,00 EUR
 • 3-ročný rybársky lístok 17,00 EUR

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: