Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Partneri

 

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Poplatky platené na Obecnom úrade Prašice

 

  • Poplatok za psa 5 EUR

 

  • Poplatok za zber komunálneho odpadu 17,- EUR
   Majitelia chát v RO Duchonka 20,- EUR

 

  • Poplatok za prenájom predajného miesta na obecnej tržnici 3,50 EUR

 

  • Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 2,00 EUR

 

  • Poplatok za overenie podpisu 1,50 EUR

 

  • Poplatok za žiadosť o výpis z registra trestov 4,00 EUR

 

  • Poplatok za overenie fotokópie 1,50 EUR za jednu stranu

 

  • Poplatok za vydanie duplikátu z matričných kníh 5,00 EUR

 Poplatok za prenájom kultúrneho domu

 

a/ právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a i.) a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
so sídlom v obci:

 • tanečná sála 100,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 100,00 €

 

b/ právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a i.) a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
so sídlom mimo obce:

 • tanečná sála 150,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 150,00 €

 

c/ občania s trvalým pobytom v obci:

 • tanečná sála 60,00 €
 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 40,00 €

 

d/ občania s trvalým pobytom mimo obce:

tanečná sála 100,00 €

 • kuchyňa 50,00 €
 • kinosála 80,00 €

 

Spotreba elektrickej energie a vody bude fakturovaná na základe jednotlivých odpočtov
meracích zariadení pred a po ukončení kultúrnej a spoločenskej akcie.

 

Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

a) jeden hrob 15 €
b) dvojhrob 30 €
c) trojhrob 45 €
d) detský hrob 5 €
- predčasný nájom hrobového miesta je rovnaký ako v bodoch a) až c)

 

Rybárske lístky:

 • týždenný rybársky lítok 1,5 EUR
 • mesačný rybársky lístok 3,0 EUR
 • 1-ročný rybársky lístok 7,00 EUR
 • 3-ročný rybársky lístok 17,00 EUR

Dátum a meniny

Utorok, 19. September 2017

Dnes: Konštantín
Zajtra: Ľuboslava

Presný čas

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: