Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 erb vlajka pecate


Od roku 1993 má obec Prašice svoje vlastné obecné symboly – erb, vlajku a pečať. Heraldická komisia MV SR schválila tieto symboly na základe návrhu Miroslava Kollára. Obecný erb, tak ako bol navrhnutý, vychádza z historickej pečate obce, ktorej použitie máme doložené v písomnostiach z roku 1781. Vo fonde Nitrianskej župy v štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval odtlačok pečate použitej o niekoľko rokov skôr – v rokoch 1776 a 1777. Na odtlačku tejto pečate, ktorý je dosť ťažko čitateľný, sa dá rozoznať v strede lemeš a po jeho stranách umiestnený vľavo kosák a vpravo pravdepodobne kosa. Tento odtlačok však bol nájdený až po tom, keď obec už mala schválené svoje symboly, preto návrh obecnej pečate korení v pečati novšej. Zaujímavé na tejto pečati je to, že rovnakú používali aj susedné obce Závada a Podhradie – rozlišoval ich len kruhopis. Pečatné pole tejto pečate je vyplnené symbolmi z oblasti poľnohospodárstva. Na pažiti (vrchu) v strede strapec hrozna medzi dvoma klasmi a po boku klasov vpravo čerieslo a vľavo lemeš obrátený hrotom dohora.


Možno konštatovať, že symbolika poľnohospodárskeho náradia je v našej obecnej pečatnej či erbovej symbolike pomerne častá. Práve vzhľadom na jej početnosť niektorí túto symboliku zaznávajú. Symboly lemeša a čeriesla považujeme za veľmi zaujímavé a významovo hlboké. Dajú sa, samozrejme, chápať výlučne ako poľnohospodárske náradie. No možno v nich objaviť aj ďalšie heraldické a symbolické dimenzie.


V biblickej symbolike znamená radlica (lemeš) aj symbol mieru, čo vychádza zo slov proroka Izaiáša a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na kruhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.“ Nevieme, či v minulosti, v dobe vojen vloženie tejto symboliky do obecných pečatí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.


Klasy sprevádzajúce na prašickom erbe lemeš a čerieslo sú v heraldike považované za symboly mieru a dobrej úrody, ktorú môže zaistiť jedine mier. Kresťania prevzali klas z antickej symboliky ako symbol obrábania pôdy a spájali ho s Adamom po jeho vyhnaní z rajskej záhrady. V kresťanských dejinách však klas symbolizoval najčastejšie chlieb, obzvlášť chlieb v chápaní sviatosti. Ani po tom, čo cirkev zaviedla podávanie hostie miesto chleba, nebol dôvod k upusteniu od symbolu klasu. Klas sa považuje za symbol vzkriesenia, pretože jednotlivé zrná zasiate do zeme odumierajú, aby dali vzniknúť novému, bohatšiemu životu. Z tohto dôvodu je klas považovaný aj za symbol Krista, ktorý zostúpil medzi zomrelých a na tretí deň vstal z mŕtvych.


Ústrednou figúrou prašického erbu je strapec hrozna, čo dokazuje živú vinohradnícku tradíciu v obci ešte v druhej polovici 18. storočia. Hrozno je v prvom rade považované za atribút sv. Urbana. Socha tohto svätého sa dodnes nachádza v obci.


Okrem toho hrozno symbolizuje jeseň, dobu vinobrania a je jej atribútom.


Heraldická komisia MV SR pri posudzovaní návrhu zhodnotila ich nadväznosť na historický pečatný symbol obce, skonštatovala, že bol vytvorený v zmysle heraldických pravidiel a odporučila ho na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.


Erb Prašíc tvoria v červenom štíte zo strieborného vrchu vyrastajúce dva zlaté klasy, medzi nimi zlatý strapec hrozna so striebornými listami, po bokoch strieborné, hrotmi nahor postavené čerieslo a lemeš. Vlajku Prašíc tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách žltej, bielej a červenej. Vlajka je ukončená troma cípmi. Pečať Prašíc je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRAŠICE.


Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: