Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:VZN 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 7 - 2015 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN 11-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 2-2014 o nakladani s odpadmi

VZN 4/2012 o držaní psov na území Obce Prašice

VZN 3/2012 o spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pravidlá kontrolnej cinnosti v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2011

9/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Duchonka

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

10/2011 - Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice

11/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Prašice

VZN č. 7/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

VZN č. 3/2009 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

VZN č. 1-2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Prašice

Dátum a meniny

Pondelok, 20. August 2018

Dnes: Anabela
Zajtra: Jana

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: