Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Partneri

 

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

070. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 11/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Jozef Zajac - ZAJO, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

069. Zmluva o dodaní služieb v oblasti BOZP a OpP 13.9.2017 14.9.2017
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Meluš, Krnča
Predmet zmluvy: zabezpečovanie činnosti v oblasti BOZP a OpP
Cena predmetu zmluvy: 66,00 €

068. Kúpna zmluva č. 9/2017 6.9.2017 7.9.2017
Zmluvná strana: Marián Livinský, Jacovce
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č. 3544/152 a 3545/55
Cena predmetu zmluvy: 2 506,00 €

067. Zmluva o prenájme KD č. 7/2017 5.9.2017 6.9.2017
Zmluvná strana: Tatiana Šrámeková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

066. Zmluva o prenájme KD č. 6/2017 27.7.2017 28.7.2017
Zmluvná strana: Mgr. Hana Križanová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

065. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 10/2017 24.7.2017 25.7.2017
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: Prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

064. Zmluva o prenájme KD č. 5/2017 19.7.2017 20.7.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

063. Nájomná zmluva opakováná č. 13930113-2 14.7.2017 17.7.2017
Zmluvná strana: Erik Okša a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 180,00 €

062. Kúpna zmluva č. 8/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Sinta Group, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3986/16, 3986/17, 3986/18
Cena predmetu zmluvy: 5 790,00 €

061. Kúpna zmluva č. 7/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Milan Sabo, Martin - Záturčie
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3947/90
Cena predmetu zmluvy: 1 281,00 €

060. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 9/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Andrea Kudríková, Piešťany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

059. Dodatok k Zmluve č. 2028718659 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

058. Dodatok k Zmluve č. 2028239573 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

057. Dodatok k Zmluve č. 2029434427 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

056. Dodatok k Zmluve č. 2028247680 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

055. Dodatok k Zmluve č. 2029512556 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

054. Dodatok k Zmluve č. 2030094894 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

053. Dodatok č. 3 k Zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi 22.6.2017 23.6.2017
Zmluvná strana: Chrabrany, Lužany, Nemčice, Bojná, Šalgovce
Predmet zmluvy: zmena počtu účastníkov
Cena predmetu zmluvy:

052. Kúpna zmluva č. 6/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/91
Cena predmetu zmluvy: 1 148,00 €

051. Zmluva o prenájme KD č. 4/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

050. Nájomná zmluva č 14010517 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 140,40 €

049. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2017 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky - doplatku
Cena predmetu zmluvy: 313,80 €

048. Nájomná zmluva č 14010717 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá a Jozef Grznár, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 103,40 €

047. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2017 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

046. Kúpna zmluva č. 5/2017 26.6.2017 27.6.2017
Zmluvná strana: Pavol Matušík a manž. Helena, Belince
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3973/2
Cena predmetu zmluvy: 343,00 €

045. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 577/2017 20.6.2017 21.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

044. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 6/2017 14.6.2017 15.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Vladimír Velčícký, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37441 12.6.2017 13.6.2017
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

042. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 328/2017 7.6.2017 8.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

041. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9500000199 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: V-Elektra Slovakia a.s., Martin
Predmet zmluvy: zmena počtu odberných miest
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 8/2017 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

039. Zmluva o dielo 23.5.2017 24.5.2017
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 14 101,04 €

038. Kúpna zmluva č. 4/2017 22.5.2017 23.5.2017
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 278/4
Cena predmetu zmluvy: 889,00 €

037. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 5/2017 19.5.2017 22.5.2017
Zmluvná strana: Tomáš Naňo, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

036. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 7/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: Eva Čanigová, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

035. Zmluva o prenájme KD č. 3/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: f. Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

034. Zmluva o dielo 17.5.2017 18.5.2017
Zmluvná strana: Renova - ART s.r.o., Sereď
Predmet zmluvy: rekonštrukcie sochy a podstavca Sv. Floriána
Cena predmetu zmluvy: 6 000,00 €

033. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 4/2017 11.5.2017 12.5.2017
Zmluvná strana: Jana Bobocká - CARAMELLA, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v Centre služieb v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €

032. Zmluva o dielo 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Topoľčany
Predmet zmluvy: oprava strechy na budove Kamenárstva v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 5 990,00 €

031. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2017 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Matej Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom dielní v budove Kamenárstva
Cena predmetu zmluvy: 350,00 €

030. Kúpna zmluva č. 3/2017 3.5.2017 4.5.2017
Zmluvná strana: Milan Okša a manž. Helena, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/164
Cena predmetu zmluvy: 3 661,00 €

029. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 4/2017 20.4.2017 21.4.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

028. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 3/2017 31.3.2017 3.4.2017
Zmluvná strana: Ing. Štefan Kišac, Trenčín
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

027. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 2/2017 27.3.2017 28.3.2017
Zmluvná strana: Andrej Grežďo, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

026. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 1/2017 26.1.2017 27.1.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o prenájme KD - kinosála 21.4.2017 24.4.2017
Zmluvná strana: Jana Zvonárová - JANPET partners, Smolenice
Predmet zmluvy: prenájom kinosály v KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

024. Zmluva o dielo 17.3.2017 20.3.2017
Zmluvná strana: BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 9 934,34 €

023. Kúpna zmluva č. Z201715599_Z 6.4.2017 7.4.2017
Zmluvná strana: FEREX s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: nákup kontajnerov
Cena predmetu zmluvy: 4 670,00 €

022. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2017 3.4.2017 4.4.2017
Zmluvná strana: JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

021. Zmluva č. 2/2017 30.3.2017 31.3.2017
Zmluvná strana: Peter Herda, Závada
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €

020. Zmluva o prenájme KD č. 2/2017 24.3.2017 27.3.2017
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

019. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/NR/2016 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: MVSR - OÚ NR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na dobudovanie kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

018. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2017 20.3.2017 21.3.2017
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

017. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2017 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: KERAX s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

016. Zmluva o prenájme KD č. 1/2017 15.3.2017 16.3.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

015. Kúpna zmluva č. 2/2017 13.3.2017 14.3.2017
Zmluvná strana: Tomáš Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3192
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

014. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2017 7.3.2017 8.3.2017
Zmluvná strana: Kohaplant s.r.o., Levice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

013. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 27.2.2017 28.2.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: právo zriadenia vecného bremena
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2017 6.3.2017 7.3.2017
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

011. Kúpna zmluva č. 1/2017 28.2.2017 1.3.2017
Zmluvná strana: Alexander Schneidgen a manž. Emília, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/81
Cena predmetu zmluvy: 2.485,00 €

010. Hromadná licenčná zmluva č. VP/17/07334/001 13.2.2017 14.2.2017
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

009. Zmluva o dielo 8.2.2017 9.2.2017
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: dobudovanie kamerového systému v obci
Cena predmetu zmluvy: 13,015.20 €

008. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: RK Cirkev, biskupstvo Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72.00 €

007. Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme nebyt. prestorov č. 22/2011 24.1.2017 25.1.2017
Zmluvná strana: Peter Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: zmena čl. 5 a čl. 10
Cena predmetu zmluvy: 2,990.00 €

006. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2017 25.1.2017 26.1.2017
Zmluvná strana: Alena Kázmerová, Malacky
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60.00 €

005. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: ZŠ Hollého, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 30.00 €

004. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2017 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: Peter Mäsiar ROTOX, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

003. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-30865-J4Q6/1 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150.00 €

002. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2/11/2006 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena článku IV.
Cena predmetu zmluvy: 645.00 €

001. Zmluva č. 2/2017/Kynolog. Klub 2.1.2017 3.1.2017
Zmluvná strana: KK Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3,000.00 €

 

Dátum a meniny

Utorok, 19. September 2017

Dnes: Konštantín
Zajtra: Ľuboslava

Presný čas

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: