Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Partneri

 

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

124. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 3/2018 15.11.2017 16.11.2017
Zmluvná strana: Ing. Dagmar Horáková, Nitra
Predmet zmluvy: audit účtovnej a konsolidovanie závierky k 31.12.2017
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

123. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 44/2017 31.10.2017 2.11.2017
Zmluvná strana: Ing. Dagmar Horáková, Nitra
Predmet zmluvy: audit účtovnej a konsolidovanie závierky k 31.12.2016
Cena predmetu zmluvy: 2 000,00 €

122. Zmluva č. 20/2016 2.11.2017 3.11.2017
Zmluvná strana: Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1 317,60 €

090. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010313 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Paluš, Ing. Katarína Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 206,20 €

089. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010213 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Marek Okša, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 186,20 €

088. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Erik Kauzal, Stanislava Kauzalová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 196,10 €

087. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000613 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Peter Šimon
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 145,90 €

086. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010614 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Renáta Dingová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 152,00 €

085. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010517 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,40 €

084. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010413 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Katarína Deličová, Roman Delič, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 206,20 €

083. Zmluva o dielo - TOP Capitals, s.r.o. 3.11.2017 6.11.2017
Zmluvná strana: TOP Capitals, s.r.o, Urmince
Predmet zmluvy: zhotovenie chodníka k cintorínu
Cena predmetu zmluvy: 37 524,00 €

082. Zmluva o dielo č. 06-17 18.10.2017 19.10.2017
Zmluvná strana: Ing. Ján Bobák, Podkonice
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie - KD
Cena predmetu zmluvy: 17 200,00 €

081. Zmluva o poskytovaní stravy - Petrus 26.10.2017 27.10.2017
Zmluvná strana: Martin Petrus J+G, Prašice
Predmet zmluvy: dodávka stravy pre dôchodcov
Cena predmetu zmluvy: 2,50 €

080. Zmluva o poskytovaní stravy - Líška 26.10.2017 27.10.2017
Zmluvná strana: Marián Líška, Agentúra LIOB, Lužianky
Predmet zmluvy: dodávka stravy pre dôchodcov
Cena predmetu zmluvy: 2,85 €

079. Zmluva o pripojení odberného EZ do distribučnej sústavy č. 121734702 25.10.2017 26.10.2017
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: umožnenie pripojenia do DS
Cena predmetu zmluvy: 16,78 €

078. Zmluva o pripojení odberného EZ do distribučnej sústavy č. 121733783 23.10.2017 24.10.2017
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: umožnenie pripojenia do DS
Cena predmetu zmluvy: 16,78 €

077. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2017/CVČ 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo Nitra, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie pre CVČ
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

076. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2017/CVČ 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo Nitra, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie pre CVČ
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

075. Kúpna zmluva č. 11/2017 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: Jaroslav Bencko a manž. Mgr. Monika Bencková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/126 TTP
Cena predmetu zmluvy: 931,00 €

074. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 12/2017 10.10.2017 11.10.2017
Zmluvná strana: Daniel Kúdela - Maso, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom trhovéh miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

073. Kúpna zmluva č. 10/2017 14.9.2017 18.9.2017
Zmluvná strana: Alžbeta Kollárová, Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy: predaj pozemku, diel 1 z parc.č. 3545/51
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

072. Zmluva o prenájme pozemku č. 6/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Kristína Svitková, Krušovce
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 192,93 €

071. Zmluva o prenájme pozemku č. 5/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Martina Ondrušková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

070. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 11/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Jozef Zajac - ZAJO, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

069. Zmluva o dodaní služieb v oblasti BOZP a OpP 13.9.2017 14.9.2017
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Meluš, Krnča
Predmet zmluvy: zabezpečovanie činnosti v oblasti BOZP a OpP
Cena predmetu zmluvy: 66,00 €

068. Kúpna zmluva č. 9/2017 6.9.2017 7.9.2017
Zmluvná strana: Marián Livinský, Jacovce
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č. 3544/152 a 3545/55
Cena predmetu zmluvy: 2 506,00 €

067. Zmluva o prenájme KD č. 7/2017 5.9.2017 6.9.2017
Zmluvná strana: Tatiana Šrámeková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

066. Zmluva o prenájme KD č. 6/2017 27.7.2017 28.7.2017
Zmluvná strana: Mgr. Hana Križanová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

065. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 10/2017 24.7.2017 25.7.2017
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: Prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

064. Zmluva o prenájme KD č. 5/2017 19.7.2017 20.7.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

063. Nájomná zmluva opakováná č. 13930113-2 14.7.2017 17.7.2017
Zmluvná strana: Erik Okša a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 180,00 €

062. Kúpna zmluva č. 8/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Sinta Group, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3986/16, 3986/17, 3986/18
Cena predmetu zmluvy: 5 790,00 €

061. Kúpna zmluva č. 7/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Milan Sabo, Martin - Záturčie
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3947/90
Cena predmetu zmluvy: 1 281,00 €

060. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 9/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Andrea Kudríková, Piešťany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

059. Dodatok k Zmluve č. 2028718659 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

058. Dodatok k Zmluve č. 2028239573 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

057. Dodatok k Zmluve č. 2029434427 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

056. Dodatok k Zmluve č. 2028247680 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

055. Dodatok k Zmluve č. 2029512556 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

054. Dodatok k Zmluve č. 2030094894 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

053. Dodatok č. 3 k Zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi 22.6.2017 23.6.2017
Zmluvná strana: Chrabrany, Lužany, Nemčice, Bojná, Šalgovce
Predmet zmluvy: zmena počtu účastníkov
Cena predmetu zmluvy:

052. Kúpna zmluva č. 6/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/91
Cena predmetu zmluvy: 1 148,00 €

051. Zmluva o prenájme KD č. 4/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

050. Nájomná zmluva č 14010517 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 140,40 €

049. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2017 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky - doplatku
Cena predmetu zmluvy: 313,80 €

048. Nájomná zmluva č 14010717 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá a Jozef Grznár, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 103,40 €

047. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2017 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

046. Kúpna zmluva č. 5/2017 26.6.2017 27.6.2017
Zmluvná strana: Pavol Matušík a manž. Helena, Belince
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3973/2
Cena predmetu zmluvy: 343,00 €

045. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 577/2017 20.6.2017 21.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

044. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 6/2017 14.6.2017 15.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Vladimír Velčícký, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37441 12.6.2017 13.6.2017
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

042. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 328/2017 7.6.2017 8.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

041. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9500000199 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: V-Elektra Slovakia a.s., Martin
Predmet zmluvy: zmena počtu odberných miest
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 8/2017 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

039. Zmluva o dielo 23.5.2017 24.5.2017
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 14 101,04 €

038. Kúpna zmluva č. 4/2017 22.5.2017 23.5.2017
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 278/4
Cena predmetu zmluvy: 889,00 €

037. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 5/2017 19.5.2017 22.5.2017
Zmluvná strana: Tomáš Naňo, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

036. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 7/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: Eva Čanigová, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

035. Zmluva o prenájme KD č. 3/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: f. Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

034. Zmluva o dielo 17.5.2017 18.5.2017
Zmluvná strana: Renova - ART s.r.o., Sereď
Predmet zmluvy: rekonštrukcie sochy a podstavca Sv. Floriána
Cena predmetu zmluvy: 6 000,00 €

033. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 4/2017 11.5.2017 12.5.2017
Zmluvná strana: Jana Bobocká - CARAMELLA, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v Centre služieb v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €

032. Zmluva o dielo 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Topoľčany
Predmet zmluvy: oprava strechy na budove Kamenárstva v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 5 990,00 €

031. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2017 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Matej Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom dielní v budove Kamenárstva
Cena predmetu zmluvy: 350,00 €

030. Kúpna zmluva č. 3/2017 3.5.2017 4.5.2017
Zmluvná strana: Milan Okša a manž. Helena, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/164
Cena predmetu zmluvy: 3 661,00 €

029. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 4/2017 20.4.2017 21.4.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

028. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 3/2017 31.3.2017 3.4.2017
Zmluvná strana: Ing. Štefan Kišac, Trenčín
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

027. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 2/2017 27.3.2017 28.3.2017
Zmluvná strana: Andrej Grežďo, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

026. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 1/2017 26.1.2017 27.1.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o prenájme KD - kinosála 21.4.2017 24.4.2017
Zmluvná strana: Jana Zvonárová - JANPET partners, Smolenice
Predmet zmluvy: prenájom kinosály v KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

024. Zmluva o dielo 17.3.2017 20.3.2017
Zmluvná strana: BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 9 934,34 €

023. Kúpna zmluva č. Z201715599_Z 6.4.2017 7.4.2017
Zmluvná strana: FEREX s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: nákup kontajnerov
Cena predmetu zmluvy: 4 670,00 €

022. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2017 3.4.2017 4.4.2017
Zmluvná strana: JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

021. Zmluva č. 2/2017 30.3.2017 31.3.2017
Zmluvná strana: Peter Herda, Závada
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €

020. Zmluva o prenájme KD č. 2/2017 24.3.2017 27.3.2017
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

019. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/NR/2016 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: MVSR - OÚ NR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na dobudovanie kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

018. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2017 20.3.2017 21.3.2017
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

017. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2017 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: KERAX s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

016. Zmluva o prenájme KD č. 1/2017 15.3.2017 16.3.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

015. Kúpna zmluva č. 2/2017 13.3.2017 14.3.2017
Zmluvná strana: Tomáš Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3192
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

014. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2017 7.3.2017 8.3.2017
Zmluvná strana: Kohaplant s.r.o., Levice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

013. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 27.2.2017 28.2.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: právo zriadenia vecného bremena
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2017 6.3.2017 7.3.2017
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

011. Kúpna zmluva č. 1/2017 28.2.2017 1.3.2017
Zmluvná strana: Alexander Schneidgen a manž. Emília, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/81
Cena predmetu zmluvy: 2.485,00 €

010. Hromadná licenčná zmluva č. VP/17/07334/001 13.2.2017 14.2.2017
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

009. Zmluva o dielo 8.2.2017 9.2.2017
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: dobudovanie kamerového systému v obci
Cena predmetu zmluvy: 13,015.20 €

008. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: RK Cirkev, biskupstvo Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72.00 €

007. Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme nebyt. prestorov č. 22/2011 24.1.2017 25.1.2017
Zmluvná strana: Peter Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: zmena čl. 5 a čl. 10
Cena predmetu zmluvy: 2,990.00 €

006. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2017 25.1.2017 26.1.2017
Zmluvná strana: Alena Kázmerová, Malacky
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60.00 €

005. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: ZŠ Hollého, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 30.00 €

004. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2017 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: Peter Mäsiar ROTOX, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

003. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-30865-J4Q6/1 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150.00 €

002. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2/11/2006 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena článku IV.
Cena predmetu zmluvy: 645.00 €

001. Zmluva č. 2/2017/Kynolog. Klub 2.1.2017 3.1.2017
Zmluvná strana: KK Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3,000.00 €

 

Dátum a meniny

Utorok, 21. November 2017

Dnes: Elvíra
Zajtra: Cecília

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: