Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

071. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 17.8.2018 20.8.2018
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka zemného plynu
Cena predmetu zmluvy:

070. Zmluva o prenájme KD č. 5/2018 14.8.2018 15.8.2018
Zmluvná strana: Mgr. Juraj Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

069. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 22.12.2015 9.8.2018 13.8.2018
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: zmena článku č. II., III. a X zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

068. Zmluva o poskytovaní technickej služby 25.7.2018 13.8.2018
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: poskytovanie technických služieb - kamerový systém
Cena predmetu zmluvy:

067. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 27.7.2018 13.8.2018
Zmluvná strana: Obec Tesáre
Predmet zmluvy: zriadenie spoločného obecného úradu
Cena predmetu zmluvy:

066. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 18-513-03775 23.7.2018 13.8.2018
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov na nákup kníh
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

065. Kúpna zmluva č. 11/2018 26.7.2018 2.8.2018
Zmluvná strana: Jaroslav Bencko a Mgr. Monika Bencková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/126 TTP
Cena predmetu zmluvy: 392,00 €

064. Kúpna zmluva č. 10/2018 24.7.2018 25.8.2018
Zmluvná strana: Vladimír Hreško, Košice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/320
Cena predmetu zmluvy: 987,00 €

063. Nájomná zmluva - opakovaná č. 13930113-2 23.7.2018 24.7.2018
Zmluvná strana: Erik Okša a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

062. Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K009-222-13 23.7.2018 25.8.2018
Zmluvná strana: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Predmet zmluvy: poskytnutie NFP na modernizáciu techn. vybavenia učební ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 97 204,85 €

061. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 8/2018 19.7.2018 20.7.2018
Zmluvná strana: Helena Kudriová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

060. Zmluva o prenájme KD č. 4/2018 18.7.2018 19.7.2018
Zmluvná strana: Ivana Herdová, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

059. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 7/2018 18.7.2018 19.7.2018
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

058. Nájomná zmluva opakovaná č. 136605115 18.7.2018 19.7.2018
Zmluvná strana: Juraj Zelíska, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

057. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 6/2018 26.6.2018 17.7.2018
Zmluvná strana: Slavomír Heister, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

056. Kúpna zmluva č. 9/2018 11.7.2018 13.7.2018
Zmluvná strana: Elena Žemberová, Ľudmila Buranská, Miroslav Goga
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/14
Cena predmetu zmluvy: 385,00 €

055. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 7/2018 9.7.2018 12.7.2018
Zmluvná strana: Zuzana Polderlová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

054. Nájomná zmluva - opakovaná č. 136602215 6.7.2018 12.7.2018
Zmluvná strana: Marek Kováčik a manž. Barbora, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2B
Cena predmetu zmluvy: 62,50 €

053. Nájomná zmluva - opakovaná č. 136608115 4.7.2018 12.7.2018
Zmluvná strana: Katarína Zacharová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

052. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 755/2018 2.7.2018 10.7.2018
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

051. Kúpna zmluva č. 8/2018 4.7.2018 6.7.2018
Zmluvná strana: Milan Kapusta, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/179
Cena predmetu zmluvy: 1 540,00 €

050. Kúpna zmluva č. 7/2018 2.7.2018 3.7.2018
Zmluvná strana: Andrej Horinka, Nitra
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2582/79
Cena predmetu zmluvy: 2 254,00 €

049. Nájomná zmluva - opakovaná č. 13930715 28.6.2018 29.6.2018
Zmluvná strana: Mgr. Juraj Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

048. Zmluva o bežnom účte 3/2018 2.7.2018 3.7.2018
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zriadenie účtu
Cena predmetu zmluvy:

047. Zmluva o bežnom účte 2/2018 2.7.2018 3.7.2018
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zriadenie účtu
Cena predmetu zmluvy:

046. Zmluva o bežnom účte 1/2018 2.7.2018 3.7.2018
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zriadenie účtu
Cena predmetu zmluvy:

045. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 416/2018 27.6.2018 28.6.2018
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie na podporu podujatia Deň športu v obci
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

044. Zmluva o prenájme KD č. 3/2018 2.7.2018 3.7.2018
Zmluvná strana: Veronika Vražbová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

043. Zmluva o grantovom účte 28.6.2018 29.6.2018
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zriadenie grantového účtu
Cena predmetu zmluvy:

042. Kúpna zmluva č. 6/2018 19.6.2018 20.6.2018
Zmluvná strana: Regína Štefkovičová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/154
Cena predmetu zmluvy: 1 890,00 €

041. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 20.6.2018 21.6.2018
Zmluvná strana: MADA spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: spracúvanie osobných údajov
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o prenájme KD č. 2/2018 13.6.2018 14.6.2018
Zmluvná strana: KNG servis s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

039. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2018 29.5.2018 30.5.2018
Zmluvná strana: Zuzana Klobučníková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

038. Zmluva o dielo č. 1/2018 - PEGE s.r.o. 30.5.2018 31.5.2018
Zmluvná strana: PEGE s.r.o., Závada
Predmet zmluvy: stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 35 340,58 €

037. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2018 1.6.2018 4.6.2018
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

036. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000966-006 24.5.2018 25.5.2018
Zmluvná strana: MV SR, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 30 000,00 €

035. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2018 29.5.2018 30.5.2018
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

034. Dohoda č. 18/18/50J/20 23.5.2018 24.5.2018
Zmluvná strana: UPSVaR Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Cena predmetu zmluvy: 3 744,00 €

033. Nájomná zmluva č. 1547/2018/LSR 14.5.2018 15.5.2018
Zmluvná strana: LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, parc.č. 1930/165, 1930/169
Cena predmetu zmluvy: 510,00 €

032. Zmluva č. ZO/2018A14189-2 18.5.2018 21.5.2018
Zmluvná strana: osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy: činnosť výkonu zodpovednej osoby
Cena predmetu zmluvy: 63,60 €

031. Zmluva o prenájme pozemku č. 2/2018 15.5.2018 16.5.2018
Zmluvná strana: Dušan Leitman, Pravenec - Poluvsie
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č.3553/1
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

030. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 4.4.2018 5.4.2018
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s.
Predmet zmluvy: záväzná dohoda o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

029. Zmluva č. 38 735 23.4.2018 24.4.2018
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

028. Nájomná zmluva č. 14010118 16.4.2018 17.4.2018
Zmluvná strana: Kristína Štefkovičová a Patrik Ševela, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 196,00 €

027. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2018 16.4.2018 17.4.2018
Zmluvná strana: Kristína Štefkovičová a Patrik Ševela, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 1 040,40 €

026. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2018 9.4.2018 10.4.2018
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

025. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 13671116 22.3.2018 23.3.2018
Zmluvná strana: Mária Micháleková
Predmet zmluvy: zmena výšky nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,20 €

024. Zmluva o prenájme KD č. 1/2018 23.3.2018 26.3.2018
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

023. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2018 1.2.2018 2.2.2018
Zmluvná strana: Milan Spodný, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

022. Mandátna zmluva č. 2018/15.2/J4RL3T0 12.3.2018 13.3.2018
Zmluvná strana: Mgr. Juraj Lobotka, Svinná
Predmet zmluvy: poradenský servis
Cena predmetu zmluvy:

021. Zvýhodnená zmluva na zásobníky č. 600194953 12.3.2018 13.3.2018
Zmluvná strana: Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka
Predmet zmluvy: dohoda o zásobníkoch
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

020. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2018 20.2.2018 21.2.2018
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

019. Zmluva o dielo 6.3.2018 7.3.2018
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 7 184,70 €

018. Kúpna zmluva č. 5/2018 8.3.2018 9.3.2018
Zmluvná strana: Ing. Alena Petrtýlová, Ing. Stanislav Gáborík, Bc. Viera Cellerová, Trenčín
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/56 a 3545/57
Cena predmetu zmluvy: 2 625,00 €

017. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce č. 2/2018/CVČ 26.2.2018 27.2.2018
Zmluvná strana: RK cirkev, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

016. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce č. 1/2018/CVČ 26.2.2018 27.2.2018
Zmluvná strana: RK cirkev, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

015. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2018 5.3.2018 6.3.2018
Zmluvná strana: KERAX s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

014. Zmluva č. 1/2018/OFK 2.1.2018 3.1.2018
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

013. Kúpna zmluva č. 4/2018 28.2.2018 1.3.2018
Zmluvná strana: Jozef Štefkovič a manž. Anna, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3993/17
Cena predmetu zmluvy: 259,00 €

012. Zmluva č. 2/2018/Kynolog. Klub 2.1.2018 3.1.2018
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - základná organizácia Kyn. klub, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

011. Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/07334/001 8.2.2018 9.2.2018
Zmluvná strana: ZOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

010. Zmluva o dielo 6.2.2018 7.2.2018
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: Dobudovanie kamerového systému v obci Prašice
Cena predmetu zmluvy: 12 954,00 €

009. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2018 26.1.2018 29.1.2018
Zmluvná strana: Igor Chuťka, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

008. Kúpna zmluva č. 3/2018 22.1.2018 23.1.2018
Zmluvná strana: Doc.Ing. Michal Leščišin a manž. Edita, Bratislava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/31, diel 1
Cena predmetu zmluvy: 357,00 €

007. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2018 17.1.2018 18.1.2018
Zmluvná strana: Juraj Mangel, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

006. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2018 16.1.2018 17.1.2018
Zmluvná strana: Daniel Kúdela - Mäso, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

005. Kúpna zmluva č. 2/2018 9.1.2018 10.1.2018
Zmluvná strana: Danka Kmeťová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3553/51
Cena predmetu zmluvy: 2 653,00 €

004. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2018 10.1.2018 11.1.2018
Zmluvná strana: Eva Líšková, Nitrianska Blatnica
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, parc.č. 3545/59
Cena predmetu zmluvy: 277,50 €

003. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2018 10.1.2018 11.1.2018
Zmluvná strana: Jozef Baláž, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

002. Zmluva o uverejnení inzercie QUO-43128-G3G2/0 4.1.2018 5.1.2018
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: inzercia v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

001. Kúpna zmluva č. 1/2018 8.1.2018 9.1.2018
Zmluvná strana: Albín Sasák a manž. Alžbeta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/319
Cena predmetu zmluvy: 651,00 €

 

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: