Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


Pre chrípkovú epidémiu bola Materská škola v Prašiciach od 26. novembra 2009 až do odvolania zatvorená. Informácie o jej otvorení vám budú sprostredkované prostredníctvom obecného rozhlasu alebo na webovej stránke.


Symbolickým aktom prestrihnutia pásky sa v piatok, 27. novembra 2009 o 10.30 hod. začína slávnostná kolaudácia dvoch nových 8-bytových jednotiek na Slnečnej ulici.

Vážení spoluobčania,

         Už po tretí krát v tomto roku budú otvorené volebné miestnosti pre všetkých uvedomelých občanov, ktorí dokážu vyjadriť svoj názor a prispieť tak k správnemu nasmerovaniu všetkých aktivít samosprávnych orgánov v tomto prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Zvolení kandidáti na poslancov a predsedu NSK, ktorých zoznam je uverejnený na informačnej tabuli obce a tak isto aj na obecnej webovej stránke (www.prasice.sk), môžu ovplyvniť ďalšie napredovanie a rozvíjanie sa kraja, ktorého súčasťou sú aj naše Prašice.
Volebné miestnosti sa v našej obci otvoria:
14. novembra (sobota) od 07.00 hod. do 22.00 hod.
v Základnej škole v Prašiciach.
Svojou neúčasťou na týchto voľbách môžeme ako obec len stratiť.  Preto, ak chceme správne využiť všetky možnosti, ktoré nám súčasná ekonomická či politická situácia ponúka, zaraďme sa k už spomínaným uvedomelým občanom Slovenska a otvorme tak cestu ďalšiemu rozvoju Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Ľubomír Paulovič
starosta obce Prašice

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov

Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. Vám oznamujeme, že:

1. voľby do orgánov NITRIANSKEHO samosprávneho kraja
     sa budú konať: v sobotu 14. novembra 2009
od 7,00  -  do 22,00 hod.

2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu
     volebná miestnosť, ktorá sa nachádza
v Základnej škole v Prašiciach.
         Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja.

Projekt z Regionálneho Operačného

Programu – Revitalizácie centra obce

Prašice schválený!!!

 

 

Žiadosť schválená vo výške 824 469,72 EUR.

24 837 975 SK

 

        .

         Projekt bude zahŕňať :

 

  • obnovu parčíkov v centre obce
  • rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v centre obce

 

  • osadenie lavičiek
  • vybudovanie autobusových zastávok

 

  • rekonštrukcia obecnej časti Rajča
  • spevnené plochy v centre obce

 

 

         

Program:       Regionálny operačný program
Priority  :      4 Regenerácia sídiel ROP
Opatrenie:   4.1 Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel

 

 

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou začala!!!

 

 

Obec Prašice získala Nenávratný finančný príspevok z Regionálneho Operačného Programu

 vo výške 798 710,29 EUR.
24 061 946 SK

 Verejné obstarávanie je ukončené a začali sa práce vo všetkých troch budovách:

 

Telocvičňa -. Výmena okien, uteplenie strechy spolu s novým zaplechovaním, položenie dlažby v sprchách...

 

Základná škola – výmena okien, bezbariérové vstupy, bezbariérové WC, zateplenie, fasáda, vybudovanie internetu v  celej škole, nová počítačová  učebňa......

 

Materská škola – výmena okien, zateplenie, fasáda, nové podkrovie........

Dátum a meniny

Sobota, 26. Máj 2018

Dnes: Dušan
Zajtra: Iveta

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: