Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov

Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. Vám oznamujeme, že:

1. voľby do orgánov NITRIANSKEHO samosprávneho kraja
     sa budú konať: v sobotu 14. novembra 2009
od 7,00  -  do 22,00 hod.

2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu
     volebná miestnosť, ktorá sa nachádza
v Základnej škole v Prašiciach.
         Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja.

Projekt z Regionálneho Operačného

Programu – Revitalizácie centra obce

Prašice schválený!!!

 

 

Žiadosť schválená vo výške 824 469,72 EUR.

24 837 975 SK

 

        .

         Projekt bude zahŕňať :

 

  • obnovu parčíkov v centre obce
  • rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v centre obce

 

  • osadenie lavičiek
  • vybudovanie autobusových zastávok

 

  • rekonštrukcia obecnej časti Rajča
  • spevnené plochy v centre obce

 

 

         

Program:       Regionálny operačný program
Priority  :      4 Regenerácia sídiel ROP
Opatrenie:   4.1 Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel

 

 

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou začala!!!

 

 

Obec Prašice získala Nenávratný finančný príspevok z Regionálneho Operačného Programu

 vo výške 798 710,29 EUR.
24 061 946 SK

 Verejné obstarávanie je ukončené a začali sa práce vo všetkých troch budovách:

 

Telocvičňa -. Výmena okien, uteplenie strechy spolu s novým zaplechovaním, položenie dlažby v sprchách...

 

Základná škola – výmena okien, bezbariérové vstupy, bezbariérové WC, zateplenie, fasáda, vybudovanie internetu v  celej škole, nová počítačová  učebňa......

 

Materská škola – výmena okien, zateplenie, fasáda, nové podkrovie........


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
14. novembra 2009

Kandidáti:


1, Milan Belica, doc.Ing., PhD., 58 r., predseda NSK, Nitra, Panská dolina 61, SMER – sociálna domokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie

2, Ágnes Biró, PaedDr., 52r., pedagóg, Šaľa, M.R.Štefánika 103/53, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

3, Vladimír Karvaj, MUDr., 51 r., lekár, Nové Zámky, G. Bethlena 35, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

4, Viliam Mokráň, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Nitra, Petzwalová 550/34, Kresťanská ľudová strana

5, Imrich Okenka, prof., Dr.Ing., PhD., 65 r., riaditeľ, Nitra, Kováčikova 12, Nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
14. novembra 2009

Volebný obvod č. 7

Kandidáti:
1, Peter Bačík, 29 r., súkromný podnikateľ, Topoľčany, Gagarinová 2311, Slovenská národná strana

2, Peter Baláž, Ing., 50 r., primátor mesta, Topoľčany, Ul. slobody 1029/11, Nezávislý kandidát

3, Jozef Bielich, Ing., 49 r., inšpektor, Topoľčany, Jaselská 2, Združenie robotníkov Slovenska

4, Jozef Bošanský, 56 r., vodič, Nitrianska Streda, 134, Komunistická strana Slovenska

5, Ľubomír Bošanský, Ing., 55 r., technik, Jacovce, Zemianska 63, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

6, Jaroslav Božik, 56r., podnikateľ, Jacovce, Brezová 431, Zjednotená Slovenská národná strana

7, Jozef Cifra, Ing., 50 r., starosta obce, Urmince, 427, NOVÁ DEMOKRACIA

8, Karol Gerhát, JUDr., 54 r., právnik, Ludanice, Mýtna Nová Ves 84, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

9, Pavol Goga, PaedDr, 46 r., učiteľ, Topoľčany, Palárikova 2783/28, SMER – sociálne demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

10, Štefan Grach, 50 r., koordinátor Slovenského Červeného kríža, Topoľčany, Krušovská 1626/36, Nezávislý kandidát

11, Albert Hačko, MUDr., 66 r., lekár, Topoľčany, Jána Kollára 2643/14, Nezávislý kandidát

12, Marián Hedera, 40 r., podnikateľ, Dvorany nad Nitrou, 101, Konzervatívni demokrati Slovenska

13, Ivan Holko, MVDr., 37 r., veterinárny lekár, Preseľany, 370, Sloboda a Solidarita

14, Zuzana Korenecová, Ing., 31 r., ekonóm, Topoľčany, Margarétová 2644/3, Liberálna strana

15, Rudolf Kováčik, Ing., 67 r., dôchodca, Kovarce, Nitrianska 147, Agrárna strana vidieka

16, Adrian Kunik, Ing. 46 r., ekonóm, Topoľčany, Streďanská 2778, Slovenská národná strana

17, Ján Mašír, Ing., 46 r., starosta obce, Horné Chlebany, 42, Nezávislý kandidát

18, Marián Meluš, 59 r., súkromný podnikateľ, Topoľčany, Streďanská 1796, Sloboda a Solidarita

19, Miroslav Murčo, 55 r., starosta , Blesovce, 44, Slovenská národná strana

20, Ján Paulík, MUDr., 51 r., lekár, Topoľčany, Jesenského 2296/9, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

21, Tibor Pavlík, MUDr., 63 r., lekár, Topoľčany, Muškátová 2596/13, Nezávislý kandidát

22, Pavol Ryban, 60 r., dôchodca, Topoľčany, Jurkoviča 2362, Komunistická strana Slovenska

23, Ivan Snopek, MUDr., CSc., 68 r., lekár, Topoľčany, Rastislavova 2237/1, MOST – HÍD, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana

24, Juraj Soboňa, Ing. 48 r., starosta obce, Solčany, Družstevná 140/58, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

25, Emil Šatan, Mgr., 26 r., sociológ, Jacovce, Brezová 482/7, Ľudová strana sociálnej solidarity

26, Michal Švajlen, MUDr., 54 r., lekár, Topoľčany, Ul. M. Benku 2430/10, Nezávislý kandidát

27, Peter Švec, 36 r., nezamestnaný, Topoľčany, Jurkoviča 2366/8, Komunistická strana Slovenska

28, Jozef Vančo, Ing., 52 r., prednosta ObÚ, Bojná, 351, SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie

29, Anna Znášiková, Bc., 54 r., zamestnanec kontroly, Topoľčany, M.A.Bazovského2351/14, MOST – HÍD, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: