Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Obecný úrad v Prašiciach vyzýva občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť – pozemky, stavby, alebo zmenili účel využitia pozemku – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dedičské rozhodnutie, aby si podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.


Občania s preukazom ZŤP majú možnosť uplatniť si úľavu na stavbu , kde je potrebné priniesť preukaz ZŤP.

 

Žiadame tiež občanov, aby si nahlásili zmeny týkajúce sa chovu psov – prírastok prípadne zánik. Pri zahlásení psa je potrebné predložiť preukaz o začipovaní.
Občania, ktorí majú nárok na uplatnenie úľavy na miestnom poplatku za komunálny odpad, aby priniesli vhodné potvrdenie k úľave – nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie študentov bývajúcich na internáte, v zahraničí a pod.

 

Daňové priznania a uvedené potvrdenia je potrebné predložiť na OcÚ v termíne do 31.januára 2019. Pokiaľ v uvedenom čase nebudú potvrdenia doložené, úľava nebude poskytnutá. Za nepodanie daňového priznania bude vyrubená pokuta.

Dátum a meniny

Streda, 23. Január 2019

Dnes: Miloš
Zajtra: Timotej

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.