• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Aktuality

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Od 27. 6. do 30. 6. 2022 budú úradné hodiny na OcÚ Prašice

z dôvodu vysokých teplôt skrátené od 7.00 do 12.00 hod.

 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ponitrianske združenie, ktoré v Prašiciach zabezpečuje odvoz odpadu oznamuje, že vzhľadom na horúce letné počasie môže zber jednotlivých odpadov začať už od 4.30 hod. ráno.

Žiadame preto občanov, aby svoje nádoby vykladali pred brány už večer pred vývozom.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení občania,

ak máte záujem o výrobu vlastnej elektriny s pomocou fotovoltickej elektrárne s možnosťou čerpania štátnej dotácie, tak si dohodnite termín prezentáciena tel. čísle 0908 129 978 – p. Hollan.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) pripomína občanom – chovateľom oviec, kôz a ošípaných bez pôvodu povinnosť registrovať tieto zvieratá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v zmysle § 19 zákona 39/2007 Z. z., podľa ktorého musia byť všetky hospodárske zvieratá  registrované a označené.

 

Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 17/2012 a 18/2012 v znení neskorších predpisov.

 

Zároveň ŠVPS SR oznamuje, že možnosť registrácie a identifikácie zvierat druhu ovce, kozy a ošípané v chovoch je predĺžená do termínu 31.5.2022.

Registrácia zvierat bez pôvodu (ošípané, ovce, kozy) - usmernenie


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V súvislosti so súčasnou situáciou na hraniciach s Ukrajinou žiadame občanov, ktorí ubytovali vo svojich nehnuteľnostiach utečencov z Ukrajiny, aby nahlásili na obecnom úrade v Prašiciach údaje o ubytovaných, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, na akej adrese sú ubytovaní a predpokladaný termín ukončenia ubytovania.

Zároveň dávame do pozornosti, že rezort dopravy pripravil v spolupráci zo Združením miest a obcí Slovenska informačný systém, ktorý bude slúžiť na rezerváciu ubytovania pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. V systéme budú všetky štátne zariadenia, ako aj zaregistrované hotely a penzióny.

Link na webstránku systému je: https://pomocpreukrajinu.sk/sk.

V uvedenom systéme bude všetko ubytovanie na jednom mieste, kapacita sa bude zobrazovať v reálnom čase.

 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení občania,

z dôvodu častých porúch na zariadení čistiarne odpadových vôd  a po vykonaní kontroly príčin vzniku týchto porúch dôrazne zakazujeme občanom vlievať do kanalizácie a kanalizačných vpustov odpad z pálenia, farby a iné hmoty a látky, ktoré poškodzujú zariadenia čistiarne odpadových vôd.

V prípade, že aj naďalej budú občania pokračovať v tejto činnosti, budú v zmysle VZN o likvidácii odpadu sankcionovaní pokutou 1 500 eur.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí vedia o takejto činnosti vo svojom okolí, aby to bezodkladne nahlásili na Obecnom úrade v Prašiciach.

Veríme, že si naši občania uvedomujú rozsah komplikácií v prípade poškodenia čistiarne odpadových vôd a že svojou činnosťou nebudú zámerne, alebo z nedbanlivosti znižovať kvalitu života v našej obci.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov