• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel./fax: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Aktuality

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne


Pošta Prašice oznamuje občanom zmenu prevádzkových hodín, platnú od 21.10. do 6.11.2020. Prevádzkové hodiny sú upravené nasledovne:


Pondelok            8.30 – 12.00       13.00 – 15.30 hod.

Utorok                8.30 – 12.00       13.00 – 15.30 hod.

Streda                 8.30 – 12.00       15.00 – 17.00 hod.

Štvrtok                8.30 – 12.00       13.00 – 15.30 hod.

Piatok                  8.30 – 12.00       13.00 – 15.30 hod.


Zmenu prevádzkových hodín nájdete vyvesenú na dverách pošty.


 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany na základe listu ŠVPS SR v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných vyzýva občanov – chovateľov v Prašiciach, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020. 

Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu bude uložená sankcia v súlade so zákonom NR SR 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. 

Tlačivo - Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Tlačivo - Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Tlačivo - Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Vyhláška č.17_2012 o identifikácii a registrácii ošípaných 

Žiadosť o registráciu chovu


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

V rámci bezpečnostných opatrení proti nákaze vírusom COVID-19 obec Prašice zriadila na obecnom úrade telefónne linky, na ktorých si osamelí seniori odkázaní na pomoc druhých, alebo vážne chorí či imobilní občania môžu objednať dovoz základných potravín a liekov priamo domov.


Nákup nesmie presiahnuť sumu 30,- Eur a realizovaný bude výhradne v hotovosti v prevádzkach v Prašiciach. Občan, ktorý požiada o túto službu, musí mať vopred pripravenú hotovosť, ktorú prevezme poverený pracovník obecného úradu. Po zrealizovaní nákupu mu bude objednaný tovar a účet doručený priamo domov.


Zároveň obec žiada, aby občania túto službu nezneužívali, nakoľko obec nie je donášková služba a nemá na to kapacity.


Telefónne čísla na nahlasovanie nákupu:
0917 549 006, 0905 328 766


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov