• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Aktuality

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) pripomína občanom – chovateľom oviec, kôz a ošípaných bez pôvodu povinnosť registrovať tieto zvieratá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v zmysle § 19 zákona 39/2007 Z. z., podľa ktorého musia byť všetky hospodárske zvieratá  registrované a označené.

 

Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané vo vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 17/2012 a 18/2012 v znení neskorších predpisov.

 

Zároveň ŠVPS SR oznamuje, že možnosť registrácie a identifikácie zvierat druhu ovce, kozy a ošípané v chovoch je predĺžená do termínu 31.5.2022.

Registrácia zvierat bez pôvodu (ošípané, ovce, kozy) - usmernenie


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

Linka 406 421 Topoľčany - Prašice, Duchonka

·       Spoj 14 s odchodom zo zastávky  Prašice,, Duchonka polesie o 9.55 h , upravený na odchod 9.30 h

 

Linka 406 413 Topoľčany - Jacovce - Kuzmice

·       Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 8.35 h , upravený na odchod 8.50 h

 

Linka 406 415 Topoľčany - Závada - Podhradie

·       Spoj 16 s odchodom zo zastávky Podhradie,,pod hradom o 4.40 h , upravený na odchod 4.55 h a zrušené zastávky  Závada,,nám.; Závada,,RD; Závada,,Branko a Závada,,Záhrady


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V súvislosti so súčasnou situáciou na hraniciach s Ukrajinou žiadame občanov, ktorí ubytovali vo svojich nehnuteľnostiach utečencov z Ukrajiny, aby nahlásili na obecnom úrade v Prašiciach údaje o ubytovaných, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, na akej adrese sú ubytovaní a predpokladaný termín ukončenia ubytovania.

Zároveň dávame do pozornosti, že rezort dopravy pripravil v spolupráci zo Združením miest a obcí Slovenska informačný systém, ktorý bude slúžiť na rezerváciu ubytovania pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. V systéme budú všetky štátne zariadenia, ako aj zaregistrované hotely a penzióny.

Link na webstránku systému je: https://pomocpreukrajinu.sk/sk.

V uvedenom systéme bude všetko ubytovanie na jednom mieste, kapacita sa bude zobrazovať v reálnom čase.

 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení občania,

z dôvodu častých porúch na zariadení čistiarne odpadových vôd  a po vykonaní kontroly príčin vzniku týchto porúch dôrazne zakazujeme občanom vlievať do kanalizácie a kanalizačných vpustov odpad z pálenia, farby a iné hmoty a látky, ktoré poškodzujú zariadenia čistiarne odpadových vôd.

V prípade, že aj naďalej budú občania pokračovať v tejto činnosti, budú v zmysle VZN o likvidácii odpadu sankcionovaní pokutou 1 500 eur.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí vedia o takejto činnosti vo svojom okolí, aby to bezodkladne nahlásili na Obecnom úrade v Prašiciach.

Veríme, že si naši občania uvedomujú rozsah komplikácií v prípade poškodenia čistiarne odpadových vôd a že svojou činnosťou nebudú zámerne, alebo z nedbanlivosti znižovať kvalitu života v našej obci.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov