• +421 38 53 91 421
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Cestovný ruch

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V septembri roku 2009 sme na Panskej Javorine mohli spozorovať čulý stavebný ruch. V nadmorskej výške 942,6 m. n. m. postupne rástla nová vyhliadková veža, ktorej výška je 16 m. Samotnými iniciátormi tohto projektu sú obce zo združenia SOTDUM ( Spoločenstvo obcí tríbečsko-duchonského mikroregiónu). Ak ste milovníci turistiky a prírody, potom je Panská Javorina a nádherný výhľad z nej dobrým tipom na výlet.

O tom, ako vyhliadková veža vznikala, si môžete pozrieť práve tu.

 

... zrodil sa nápad ...

... zástupcovia obcí SOTDUM ...

... prvé výkopové práce ...

... betónovanie pätiek ...

... pätky sú pripravené ...

... samotná konštrukcia vznikala v Závade ...

 


Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Možnosti turistického vyžitia

- INOVEC (1042 m) tvorí vrcholový masív Považského Inovca, ktorý je až po vrchol zalesnený, zväčša bukovými lesmi

- PALUCHA (1101 m) južne od vrcholu Inovca, 10 minút cesty zabezpečí turistovi pekný výhľad do ďalekého okolia

- MNÍCHOVA LEHOTA (260 m) 16 km od Bánoviec nad Bebravou, v jej blízkosti sa nachádza 9 minerálnych prameňov

- PÁNSKA JAVORINA (943 m) na vrchole odlesnená, jej bočné svahy sú pokryté hustými bučinami bohatými na poľovnú zver. V lete je lúčnatý vrchol posiaty pestrými kvetmi. Výstup je možný z Duchonky, z Podhradia, aj z Nemečiek

- BIELA BUKOVINA (443 m) turisticky príťažlivý výstup je od údolia Železnica cez lúčnatú samotu

- ÚDOLIE ŽELEZNICE (280 m), ktoré je križovatkou turistických ciest

- KULHÁŇ (320 m) osada 4 km od Duchonky. Rovnomerne chránené nálezisko na ploche 7,4 ha. Predstavuje pôvodné zloženie lesného porastu typu dubových bučín s dubom, zimným bukom, lipou, jaseňom a javorom Nachádzajú sa tu veľké 600 ročné exempláre dubov s obvodom od 200cm do 670 cm.

- BEZOVEC (743 m) vrch 9 km, 3 km z Podhradia. Z lúčnatého vrchu sú pekné výhľady do okolia. Je to obľúbený cieľ turistických ciest

- ČERTOVA PEC (253 m) jaskyňa 2 km od obce Radošina, od roku 1981 chránený prírodný výtvor. Je dlhá 27 m obojstranne priechodná.

- SEDLO HAVRAN (390 m) sedlo 5 km od obce Radošina. Obľúbené výletné miesto, východisko túr na hrebeň Považského Inovca

- SKALINY (644 m) skalnatý útvar 7 km od Podhradia. Miesto častých výletov. Sedlo je križovatkou turistických ciest. Okolie je odlesnené, prekrásne lúky sú na jeseň pokryté fialovou jesienkou.

Hrady

- TOPOĽČIANSKY HRAD (460 m) zrúcanina hradu na mohutnom dolomitovom brale nad obcou Podhradie. Začiatkom 14. storočia hrad patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, ktorý ho dal postaviť pre zabezpečenie svojho sídla. Dnes je hrad opustený, ale svojou polohou láka vojsť medzi svoje múry. Z dominantnej hradnej veže sú prekrásne výhľady do ďalekého okolia.

- HRAD TEMATÍN (564 m) zrúcanina hradu 4 km od Bezovca. Písomne doložený z roku 1270. Má dobre zachované jednotlivé časti hradnej architektúry.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lesnícky náučný chodník
Duchonka - Kulháň

Lesnícky náučný chodník Duchonka – Kulháň sa nachádza
na území lesnej správy: Duchonka v pohorí Považský Inovec,
v katastroch obcí: Prašice a Zlatníky,
v okresoch: Topoľčany a Bánovce nad Bebravou,
v krajoch: Nitra a Trenčín.

Trasa lesníckeho náučného chodníka:

 • je situovaná od osady Duchonka po osadu Kulháň prevažne po asfaltovej lesnej ceste a sčasti po zemnom telese bývalej lesnej železničky a zemnej zvážnici podľa priloženej situácie,
 • je vedená popri dvoch prírodných rezerváciách,
 • je nenáročná na fyzickú kondíciu a je určená širokej verejnosti,
 • je vhodná aj pre deti s rodičmi a školopovinnú mládež v sprievode učiteľov.

Dĺžka chodníka: 5 800 m
Nadmorská výška : 280 m n m – 340 m n m., prevýšenie je 60 m.

Prístup ku chodníku:
Prístup je možný od osady Duchonka, kde chodník začína (je vhodnejšie ho navštíviť odtiaľto) po osadu Kulháň, kde končí. Trasu je možné absolvovať aj v protismere Pohyb po chodníku je na pešo alebo na bicykli. Motorové vozidlá návštevníci zaparkujú v osade Duchonka alebo v osade Kulháň.

Trasa náučného chodníku má 22 stanovíšť:

1) Predstavme sa
2) Naučme sa - lesnícka pedagogika
3) Tvorba krajiny
4) Objekty PRO SILVA
5) Význam a funkcie lesa
6) Flóra a fauna, liečivé rastliny
7) Ochrana prírody
8) Mraveniská
9) Lesná železnička
10) Pôdny horizont
11) Hradenie bystrín, lesné stavby
12) Veterná smršť
13) Opatrnosti nikdy nie je dosť
14) Ochrana lesa
15) Rybník – vodný svet,
16) Obnova a výchova lesa
17) Lesná zver
18) Obhospodarovanie lesa
19) Zakladanie lesa
20) Kulháň - história
21) Vážime si odborníkov
22) Predstavme sa

Neexistuje vhodnejšie miesto pre vybudovanie si vzťahu k prírode ako samotný les. Svojou veľkosťou a mnohorakými priestormi poskytuje veľa príležitosti na jeho spoznávanie a hry rozličného druhu. Je priestorom, ktoré podnecuje fantáziu, umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje veľké možnosti na mnohostranné zážitkové učenie.

Lesná pedagogika je učenie o lese, vzťahoch a procesoch prebiehajúcich v ňom, ktoré je založené na zážitkovom učení realizovanom predovšetkým v prírode a je sprostredkované vyškolenými lesnými pedagógmi.

Lesná pedagogika ako moderná forma komunikácie s verejnosťou je najjednoduchšou cestou lesníkov ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva. Umožňuje poznávanie a vnímanie prírody všetkými zmyslami práve formou zážitkového učenia a hier v lese.

Ciele lesnej pedagogiky:

 • Vzbudiť a prehĺbiť radosť a záujem o les a prírodu
 • Precítiť lesný vzduch, pokoj, krásu, priestor
 • Spoznať les, rastliny a živočíchy všetkými našimi zmyslami
 • Ponúknuť poznanie, že aj bez ľudského pričinenia niečo vzniká
 • Zažiť radosť zo spoločného hrania a učenia sa na konkrétnom živom príklade
 • Poznať všetky funkcie lesa vo vzájomných súvislostiach, kompletné prírodné zákony
 • Porozumieť snahám lesníkov a ochrancov prírody


Všetky dôležité informácie získate:
Kedy?: Celoročne podľa dohovoru s lesným pedagógom
Kde?: V okolitých lesných porastoch a po trase Lesného náučného chodníka
Pre koho?: Je určená všetkým – deťom, mládeži, dospelým, seniorom, ale aj telesne postihnutým osobám
S kým ?: S lesným pedagógom – lesníkom z povolania, ktorý Vám je k dispozícii po dohovore na LS Duchonka, ktorý s Vami pôjde na vychádzku do lesa, na návštevu Lesného náučného chodníka, na besedu, a podobne.
Kontakty: LS Duchonka, 038/ 5391294, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prechádzka týmto chodníkom je príjemným relaxom, pri ktorom navyše získate aj základné informácie o lesoch, o ich význame, živote, pôvode i ochrane. Ak ste vytrvalí a dôjdete až na Kulháň, máte možnosť do pripravenej schránky zamestnancom lesnej správy vložiť svoje postrehy, pripomienky či poďakovanie za jeho zrealizovanie. Na spiatočnú cestu sa na Kulháni môžete posilniť výbornými pečenými pstruhmi. Netreba dlho rozmýšľať, také niečo treba vidieť. V peknom prírodnom prostredí pohoria Považský Inovec, v ktorom je náučný chodník situovaný, si určite oddýchnete, načerpáte veľa nových síl, odbúrate stres, nasýtite sa pozitívnou energiou a prídete na lepšie myšlienky.


Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Celková dĺžka projektu cykloturistických trás je 82 km. Z toho asi 1/3 vedie účelovými spevnenými komunikáciami štátnych lesov v obvode Lesných správ Kulháň, Bojná a Topoľčany. Menšia časť vedie po účelových komunikáciách PD a zvyšok po štátnych cestách III. triedy. Cyklotrasy prechádzajú územím katastrov obcí Tovarníky, Jacovce, Tesáre, Kuzmice, Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Tvrdomestice, Nemečky, Zlatníky a mestom Topoľčany.


Cykloturistické trasy (CTT) a ich smerovanie:

Modrá CTT je okruh spájajúci tri vodné nádrže v mikroregióne, a to v Tesároch, na Duchonke a v Nemečkách. CTT začína v Jacovciach pri areáli PD a pokračuje do obce Tesáre, kde odbočuje vpravo k priehrade a lesnou cestou ďalej k detskému táboru v osade Nové Mlyny smerom do osady Záhrady. V Záhradách odbočuje vpravo, vedie obcou Závada k rázcestiu na Brodoch. Tam odbočuje vpravo, smerom na Duchonku k rekreačnému stredisku, kde sa stretáva so zelenou CTT a ďalej pokračuje asfaltovou lesnou cestou k Lesnej správe Kulháň ( v kat. území obce Zlatníky). Tu sa točí k vodnej nádrži v Nemečkách a cez Prašice, Tvrdomestice a rázcestie Trojička späť k miestu svojho začiatku do Jacoviec. Celková dĺžka okruhu je 35 km s prevýšením 105 m max. stúpaním 9%.

Červená CTT vedie naprieč mikroregiónom SOTDUM a predstavuje najkratšiu spojnicu mesta Topoľčany s Podhradím. Trasa začína v areáli mestského parku (175 m n. m.) pri topoľčianskom zimnom štadióne a pokračuje vedľa potoka Chocina do Tovarník (park pri kaštieli) a ďalej obecnými komunikáciami Jacoviec. Od Jacoviec vedie súbežne s modrou CTT po št. ceste III. triedy k rázcestiu Trojička smerom do Velušoviec a Závady. V Závade sa stretáva s modrou CTT a súbežne pokračujú až po rázcestie na Brodoch, kde odbočuje vľavo a stúpaním pokračuje do obce Podhradie. V obci trasa odbočuje k zrúcanine Topoľčianskeho hradu, odkiaľ pokračuje do horského sedla Prieseky (548 m n.m.), kde sa stretá so zelenou CTT. Celková dĺžka trasy je 19,5 km s prevýšením 373 m. Na úseku rázcestie Brody – Podhradie je max. stúpanie 11%.

Zelená CTT je najnáročnejšia, ale najkrajšia. Smeruje výhradne horským kopcovitým lesným terénom so začiatkom v kopaniciach Záhrady, smerom k samote Zľavy, ďalej pod Mačaciu skalu (v kat. území obce Tesáre), stúpaním do sedla Holé brehy (500m n.m.) a klesaním k rázcestiu pri hájovni ,,Janiš“ s prameňom potoka Bojnianka (392 m n.m.). Trasa opäť stúpa do sedla Prieseky (548 m n. m.) za chatami pri Podhradí. Tu sa stretá s červenou CTT a výrazným klesaním pokračuje popri jarku Krivač do Železníc. Dolinou potoka Železnica smeruje k rekreačnému stredisku na Duchonke, kde končí pri pomníku. Celková dĺžka trasy je 16 km s prevýšením takmer 300 m a max. stúpaním 14% na úseku Zľavy – sedlo Holé brehy.

Žltá CTT – takzvaný prímestský okruh začína pri topoľčianskom zimnom štadióne na Puškinovej ulici a smeruje popod nadjazd Ulicou P.Jilemnického k rázcestiu pri železničnom priecestí ,,Hrad“ v kat. území obce Krušovce, kde odbočuje vľavo po štátnej ceste III. triedy do Veľkých Bedzian. Na začiatku obce Veľké Bedzany sa zatáča vľavo do Jacoviec, kde v centre obce križuje potok Chocina a pokračuje po štátnej ceste do Kuzmíc. V centre obce Kuzmice pri OcÚ odbočuje po miestnej časti Izát, kde CTT končí pri rázcestí so štátnou cestou II. triedy Topoľčany – Piešťany. Celková dĺžka trasy 11,5 km.


Upozornenie:

V priebehu roka môže dôjsť k určitým zmenám smeru, prípadne k sezónnym obmedzeniam časti úsekov trás. Tieto informácie budú záujemcom k dispozícii prostredníctvom Topoľčianskej turisticko-informačnej kancelárie na Nám. M.R. Štefánika, tel.: 0815/532 30 48

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné:

 • rešpektovať sezónne (dočasné) uzávery trás
 • dôsledne dodržiavať ďalšie pokyny a značenia
 • akceptovať legislatívne nariadenia o ochrane prírody a krajiny
 • správať sa šetrne k prírodnému a životnému prostrediu
 • správať sa ohľaduplne k peším turistom a cykloturistom
 • pri jazde predvídať možné stretnutie so zverou, vozidlami alebo inou prekážkou

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Pôvod názvu Duchonka pravdepodobne pochádza zo stredoveku a súvisí s metalurgiou na spracovanie železa (dúchať, vháňať vzduch), ktorá bola objavená. V 9.storočí tu boli vybudované minimálne štyri vysoké pece na tavenie železa spolu so systémom vodných nádrží, kaskád a prívodných kanálov. Aj pôvod názvu potoka Železnica súvisí s výskytom železných rúd v horách. Ešte v dobe predhistorickej sa v časti Prašické štoliny a pri potoku dobývalo zlato. Duchonka spolu s Prašicami bola súčasťou tovarníckeho panstva. Niekedy v polovici 19.storočia tu bolo zriadené polesie, vybudovaný majer a obytné domy.
Rekreačná oblasť Duchonka

Duchonka leží 18 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany a štyri km od obce Prašice v nadmorskej výške 275 m a je súčasťou katastra obce Prašice. Priaznivé klimatické podmienky pohoria Považského Inovca a samotná vodná nádrž v brezovo – borovicovom háji robia túto oblasť atraktívnou v rámci letných dovoleniek pri vode, s bohatou ponukou turistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách, zberu húb, rybolovu, vodných športov a letnej zábavy s bohatým športovým a kultúrnym vyžitím.
V lokalite Duchonka je postavených 420 súkromných a 26 podnikových chát s dostatočnou ubytovacou kapacitou. Samotná vodná nádrž o rozlohe 17 ha je vybudovaná na strednom toku potoka Železnica. Duchonka zaznamenala najväčší rozvoj v oblasti sústredeného cestovného ruchu a individuálnej rekreácie v 70. a 80. rokoch, ale i dnes je navštevovaná tuzemskými a zahraničnými návštevníkmi.

Infraštruktúra rekreačnej oblasti Duchonka

V rekreačnej oblasti Duchonka je vybudovaná čistička odpadových vôd, splašková kanalizácia, vodovod, káblové elektrické rozvody, vonkajšie osvetlenie, rozvody slaboprúdu, spevnené a nespevnené miestne komunikácie.

Kultúrne a prírodné pamiatky


Medzi kultúrne pamiatky na Duchonke patrí Lovecký kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1930 – 1931 Dr. Štefan Haupt von Buchenrode pre svoju dcéru Hedalise, manželku majiteľa tovarníckeho panstva, baróna Augusta Haupt – Stummera. Autorom projektu bol profesor Leo Bauer z Viedne. Stavbu viedol architekt Ján Tomaschek z Nitry. Na jar roku 1945 pred príchodom frontu Nemci kaštieľ vyrabovali, poškodili vnútorné zariadenie a podpálili ho. V roku 1950 bol kaštieľ opravený a bola v ňom umiestnená Lesnícka majstrovská škola. Neskôr ho prevzalo Ministerstvo vnútra SR. Teraz je to Európsky inštitút, ktorý poskytuje návštevníkom ubytovanie s možnosťou stravovania.

Na rázcestí pri vstupe do ATC stojí pomník padlým v SNP a v druhej svetovej vojne.

V okolí Duchonky a v prekrásnej prírode pohoria Považský Inovec, v časti nad priehradou, je chránená prírodná rezervácia Čepušky.

Podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka

Medzi podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka patrí činnosť verejného stravovania, ubytovacie služby, služba v rámci lesníctva a ťažby dreva.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov