• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Duchonka

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pôvod názvu Duchonka pravdepodobne pochádza zo stredoveku a súvisí s metalurgiou na spracovanie železa (dúchať, vháňať vzduch), ktorá bola objavená. V 9.storočí tu boli vybudované minimálne štyri vysoké pece na tavenie železa spolu so systémom vodných nádrží, kaskád a prívodných kanálov. Aj pôvod názvu potoka Železnica súvisí s výskytom železných rúd v horách. Ešte v dobe predhistorickej sa v časti Prašické štoliny a pri potoku dobývalo zlato. Duchonka spolu s Prašicami bola súčasťou tovarníckeho panstva. Niekedy v polovici 19.storočia tu bolo zriadené polesie, vybudovaný majer a obytné domy.
Rekreačná oblasť Duchonka

Duchonka leží 18 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany a štyri km od obce Prašice v nadmorskej výške 275 m a je súčasťou katastra obce Prašice. Priaznivé klimatické podmienky pohoria Považského Inovca a samotná vodná nádrž v brezovo – borovicovom háji robia túto oblasť atraktívnou v rámci letných dovoleniek pri vode, s bohatou ponukou turistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách, zberu húb, rybolovu, vodných športov a letnej zábavy s bohatým športovým a kultúrnym vyžitím.
V lokalite Duchonka je postavených 420 súkromných a 26 podnikových chát s dostatočnou ubytovacou kapacitou. Samotná vodná nádrž o rozlohe 17 ha je vybudovaná na strednom toku potoka Železnica. Duchonka zaznamenala najväčší rozvoj v oblasti sústredeného cestovného ruchu a individuálnej rekreácie v 70. a 80. rokoch, ale i dnes je navštevovaná tuzemskými a zahraničnými návštevníkmi.

Infraštruktúra rekreačnej oblasti Duchonka

V rekreačnej oblasti Duchonka je vybudovaná čistička odpadových vôd, splašková kanalizácia, vodovod, káblové elektrické rozvody, vonkajšie osvetlenie, rozvody slaboprúdu, spevnené a nespevnené miestne komunikácie.

Kultúrne a prírodné pamiatky


Medzi kultúrne pamiatky na Duchonke patrí Lovecký kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1930 – 1931 Dr. Štefan Haupt von Buchenrode pre svoju dcéru Hedalise, manželku majiteľa tovarníckeho panstva, baróna Augusta Haupt – Stummera. Autorom projektu bol profesor Leo Bauer z Viedne. Stavbu viedol architekt Ján Tomaschek z Nitry. Na jar roku 1945 pred príchodom frontu Nemci kaštieľ vyrabovali, poškodili vnútorné zariadenie a podpálili ho. V roku 1950 bol kaštieľ opravený a bola v ňom umiestnená Lesnícka majstrovská škola. Neskôr ho prevzalo Ministerstvo vnútra SR. Teraz je to Európsky inštitút, ktorý poskytuje návštevníkom ubytovanie s možnosťou stravovania.

Na rázcestí pri vstupe do ATC stojí pomník padlým v SNP a v druhej svetovej vojne.

V okolí Duchonky a v prekrásnej prírode pohoria Považský Inovec, v časti nad priehradou, je chránená prírodná rezervácia Čepušky.

Podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka

Medzi podnikateľské aktivity v rekreačnej oblasti Duchonka patrí činnosť verejného stravovania, ubytovacie služby, služba v rámci lesníctva a ťažby dreva.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov