• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

História a súčasnosť

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Obec Prašice leží 13 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany v nadmorskej výške 263 m. Chotár obce tvorí z dvoch tretín poľnohospodárska pôda. Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca a z východnej strany sa k obci primkýna chotár Okšov Mlyn a Nový Svet. Obec získal do dedičnej držby od kráľa Bela IV. krajinský sudca, šľachtic a nitriansky župan Štefan z rodu Gut-Keled, ktorý sa postaral o znovuosídlenie a jej rozvoj. Obyvateľom obce sa v minulosti žilo veľmi ťažko. Boli však skromní a pracovití a dokázali si navzájom pomáhať. Živili sa poľnohospodárstvom a rozvíjali postupne remeslá – hrnčiarstvo, rezbárstvo, krajčírstvo a obuvníctvo.

Neveľmi úrodný kopcovitý terén využívali na pestovanie viničov, lúky a pasienky na chov dobytka. Ženy sa vo voľnom čase venovali zhotovovaniu odevov a vyšívaniu. Obci sa v minulosti nevyhli mnohé dejinné udalosti, ktoré značne postihli i tak biedne obyvateľstvo, ako turecké plienenie, vypálenie obce, kurucké vojny, cholera a rekatolizácia. Väčší rozmach dosiahli Prašice v 2. polovici 18. storočia vďaka reformám Márie Terézie a Jozefa II.

Po II. sv.vojne sa obec výrazne zmenila a stala sa modernou. V obci sa nachádza: kultúrny dom s tanečnou sálou pre 250 návštevníkov a s kinosálou o kapacite 300 miest.

V kultúrnom dome je umiestnená aj obecná knižnica a Prašická izba tradícií s výstavnými exponátmi zo života Prašičanov v minulosti. V obci sa ďalej nachádzajú základná škola s materskou školou, ZUŠ, Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „Môj domov“, zdravotnícke stredisko s detským, zubným, všeobecným lekárom a vlastnou lekárňou, Dom smútku, centrum služieb: holičstvo-kaderníctvo, práčovňa, pizzéria a kvetinárstvo. 

Nechýba tu pošta, ale i zlatníctvo a rozvinutá obchodná sieť. V obci evidujeme 114 živnostníkov, ktorí sa najviac venujú maloobchodu, pohostinstvu, prenájmu chát, remeselným prácam – maliarstvu, klampiarstvu, stolárstvu. Obec vychádza v ústrety aj samostatne hospodáriacim roľníkom. Z pohľadu infraštruktúry je v obci vybudovaný vodovod, plyn a čiastočne kanalizácia, ale i ČOV, miestny rozhlas, elektrické rozvody, osvetlenie, miestne komunikácie.

Z oblasti športového vyžitia sa v obci nachádza futbalové ihrisko spolu s menším tréningovým ihriskom , ktoré využívajú okrem ZŠ a miestneho futbalového klubu aj členovia Kynologického klubu Prašice. V súčasnosti je vo výstavbe multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať všetci občania Prašíc na rôzne športy i vo večerných hodinách. Priestory telocvične pri ZŠ sú naplno využívané na rôzne športové aktivity, ako sú napríklad futbalová miniliga, aerobik, volejbal, hádzaná, športová streľba, florbal.

Pre podporu mladej generácie obec postavila v rokoch 2004 a 2005 21 nájomných bytov, do ktorých sa mladé rodiny od 1.9.2005 nasťahovali. V roku 2008 bolo daných do užívania ďalších sedem 3-izbových nájomných domčekov a začalo sa s budovaním dvoch 8-bytových nájomných domov, ktoré boli dokončené v roku 2009.

Súčasťou katastrálneho územia Prašíc je i vzdialenejšia osada Okšov Mlyn (Okšovská ulica) s počtom 127 obyvateľov a Nový Svet (Novosvetská ulica), kde žije 40 obyvateľov. Okšov Mlyn má vybudovaný verejný vodovod i plyn. Nachádza sa tu predajňa rozličného tovaru. Vzhľadom k výskytu geotermálnych vôd v tejto časti obce je predpoklad, že táto lokalita získa čoskoro na význame a dôjde k podstatnému nárastu jednak pracovných príležitostí, ale i k rozvoju cestovného ruchu. Nový Svet má od roku 2003 vybudovaný verejný vodovod. Sídli tu drevospracujúca firma a Poľnohospodársko-podielnícke družstvo Prašice tu má umiestnenú živočíšnu výrobu. Vytvárajú tak vhodné pracovné príležitosti pre aktívne obyvateľstvo.

 

Obec Prašice je matričným obvodom pre susediace obce Nemečky, Tvrdomestice, Podhradie, Závadu a Velušovce, ktorým poskytuje i komplexnú lekársku starostlivosť a rýchlu zdravotnícku pomoc. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb tiež využívajú občania týchto susedných obcí. Je zároveň stavebným úradom pre obec Nemečky. Má vybudovanú infraštruktúru automobilového spojenia medzi susednými obcami. Obyvatelia obce sú veľmi pohostinní, o čom sa určite presvedčí každý, kto k nám zavíta.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov