Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 25. mája 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

 

Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu

 

Voľby EP 2019 - delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

 

Uverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019