Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Informácie pre voliča

 

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií