Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR bola zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Dokument je k nahliadnutiu na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

 

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:

 

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: 037/6549286

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Zverejnené dňa: 6. 11. 2019