Pizzeria Jolly Prašice oznamuje, že od 2.5.2020 bude v prevádzke opäť rozvoz pizze v zmenených prevádzkových hodinách a to počas pracovných dní od 12.00 - 20.00 hod..