• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Cyklotrasy

Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Celková dĺžka projektu cykloturistických trás je 82 km. Z toho asi 1/3 vedie účelovými spevnenými komunikáciami štátnych lesov v obvode Lesných správ Kulháň, Bojná a Topoľčany. Menšia časť vedie po účelových komunikáciách PD a zvyšok po štátnych cestách III. triedy. Cyklotrasy prechádzajú územím katastrov obcí Tovarníky, Jacovce, Tesáre, Kuzmice, Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Tvrdomestice, Nemečky, Zlatníky a mestom Topoľčany.


Cykloturistické trasy (CTT) a ich smerovanie:

Modrá CTT je okruh spájajúci tri vodné nádrže v mikroregióne, a to v Tesároch, na Duchonke a v Nemečkách. CTT začína v Jacovciach pri areáli PD a pokračuje do obce Tesáre, kde odbočuje vpravo k priehrade a lesnou cestou ďalej k detskému táboru v osade Nové Mlyny smerom do osady Záhrady. V Záhradách odbočuje vpravo, vedie obcou Závada k rázcestiu na Brodoch. Tam odbočuje vpravo, smerom na Duchonku k rekreačnému stredisku, kde sa stretáva so zelenou CTT a ďalej pokračuje asfaltovou lesnou cestou k Lesnej správe Kulháň ( v kat. území obce Zlatníky). Tu sa točí k vodnej nádrži v Nemečkách a cez Prašice, Tvrdomestice a rázcestie Trojička späť k miestu svojho začiatku do Jacoviec. Celková dĺžka okruhu je 35 km s prevýšením 105 m max. stúpaním 9%.

Červená CTT vedie naprieč mikroregiónom SOTDUM a predstavuje najkratšiu spojnicu mesta Topoľčany s Podhradím. Trasa začína v areáli mestského parku (175 m n. m.) pri topoľčianskom zimnom štadióne a pokračuje vedľa potoka Chocina do Tovarník (park pri kaštieli) a ďalej obecnými komunikáciami Jacoviec. Od Jacoviec vedie súbežne s modrou CTT po št. ceste III. triedy k rázcestiu Trojička smerom do Velušoviec a Závady. V Závade sa stretáva s modrou CTT a súbežne pokračujú až po rázcestie na Brodoch, kde odbočuje vľavo a stúpaním pokračuje do obce Podhradie. V obci trasa odbočuje k zrúcanine Topoľčianskeho hradu, odkiaľ pokračuje do horského sedla Prieseky (548 m n.m.), kde sa stretá so zelenou CTT. Celková dĺžka trasy je 19,5 km s prevýšením 373 m. Na úseku rázcestie Brody – Podhradie je max. stúpanie 11%.

Zelená CTT je najnáročnejšia, ale najkrajšia. Smeruje výhradne horským kopcovitým lesným terénom so začiatkom v kopaniciach Záhrady, smerom k samote Zľavy, ďalej pod Mačaciu skalu (v kat. území obce Tesáre), stúpaním do sedla Holé brehy (500m n.m.) a klesaním k rázcestiu pri hájovni ,,Janiš“ s prameňom potoka Bojnianka (392 m n.m.). Trasa opäť stúpa do sedla Prieseky (548 m n. m.) za chatami pri Podhradí. Tu sa stretá s červenou CTT a výrazným klesaním pokračuje popri jarku Krivač do Železníc. Dolinou potoka Železnica smeruje k rekreačnému stredisku na Duchonke, kde končí pri pomníku. Celková dĺžka trasy je 16 km s prevýšením takmer 300 m a max. stúpaním 14% na úseku Zľavy – sedlo Holé brehy.

Žltá CTT – takzvaný prímestský okruh začína pri topoľčianskom zimnom štadióne na Puškinovej ulici a smeruje popod nadjazd Ulicou P.Jilemnického k rázcestiu pri železničnom priecestí ,,Hrad“ v kat. území obce Krušovce, kde odbočuje vľavo po štátnej ceste III. triedy do Veľkých Bedzian. Na začiatku obce Veľké Bedzany sa zatáča vľavo do Jacoviec, kde v centre obce križuje potok Chocina a pokračuje po štátnej ceste do Kuzmíc. V centre obce Kuzmice pri OcÚ odbočuje po miestnej časti Izát, kde CTT končí pri rázcestí so štátnou cestou II. triedy Topoľčany – Piešťany. Celková dĺžka trasy 11,5 km.


Upozornenie:

V priebehu roka môže dôjsť k určitým zmenám smeru, prípadne k sezónnym obmedzeniam časti úsekov trás. Tieto informácie budú záujemcom k dispozícii prostredníctvom Topoľčianskej turisticko-informačnej kancelárie na Nám. M.R. Štefánika, tel.: 0815/532 30 48

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné:

  • rešpektovať sezónne (dočasné) uzávery trás
  • dôsledne dodržiavať ďalšie pokyny a značenia
  • akceptovať legislatívne nariadenia o ochrane prírody a krajiny
  • správať sa šetrne k prírodnému a životnému prostrediu
  • správať sa ohľaduplne k peším turistom a cykloturistom
  • pri jazde predvídať možné stretnutie so zverou, vozidlami alebo inou prekážkou

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov