Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Kynologický klub Prašice bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa 24.3.1985 za účasti 13 členov. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor kynologického klubu, ktorého predsedom sa stal Ľudovít Kovačik do roku 1987. V roku 1988 bol predsedom Marián Pokus. Od roku 1989 opäť Ľudovít Kovačik až do roku 1999. Od roku 2000 vedie klub Peter Detko.

Stránka klubu
Vedúci KKP Peter Detko v akcii
Vedúci KKP Peter Detko v akcii

Pod záštitou Zväzarmu zotrvali až do roku 1990. Od r. 1991 patrili pod asociáciu Zväzu technických a športových činností (ZTŠČ). Od roku 1993 prešli pod novovzniknutý Zväz športovej kynológie a ako základná organizácia, od roku 1999 je klub registrovaný na Ministerstve vnútra SR ako samostatný subjekt.

Od roku 1985 až dodnes bolo v klube registrovaných 97 členov. K dnešnému dňu za rok 2009 klub registruje 14 dospelých a 7 mládežníkov. Za uplynulé obdobie bolo vyškolených 8 členov na funkciu výcvikár – figurant.

Kynologický klub usporiadal stoštrnásťkrát skúšky z výkonu, zúčastnilo sa ich 59 psovodov, z tohto počtu uspelo 45. Za bývalého Zväzarmu kynologický klub usporiadal dvanásťkrát okresné kolo Branného viacboju kynológov (BVK), za samostatnosti klubu usporiadali trinásť ročníkov BVK, z toho posledných šesť ročníkov je pod záštitou obce a nazýva sa „ O pohár starostu obce Prašice“. Od roku 1992 pravidelne každý rok usporadúvajú „Preteky prašických kynológov“. V tomto (2009) to bude 18. ročník ( 3.10.2009), na ktorý sú pozvaní aj kynológovia zo Švajčiarska a Belgicka.Branný viacboj kynológov - okresné kolo Duchonka 1980

Jubilejný 10.ročník (14.10.2001) sa konal pod názvom Pohár starostu obce Prašice a Pohár veliteľa domobrany armády SR, kde sa stretli psovodi športovej a služobnej kynológie. Služobnú kynológiu reprezentovala armáda Belgického kráľovstva, armáda Českej republiky, armáda Slovenskej republiky, polícia a železničná polícia.

Od roku 2003 sa členovia klubu zúčastňujú Zoborskej kynologickej ligy (ZKL). Umiestnenie:

rok 2003 – 3.miesto

rok 2004 – 4.miesto

rok 2005 – 4.miesto

rok 2006 – 2.miesto

rok 2007 – víťaz ligy

rok 2008 – 2. miesto


Od roku 2005 sa členovia klubu zúčastnili medzinárodných súťaží v zahraničí:

rok 2000 – SWISS OPEN – Švajčiarsko – Wangen an der Aare

rok 2001 – Belgicko – Lombardsijde

rok 2002 – SWISS OPEN – Švajčiarsko Wangen an der Aare

rok 2003 - máj - Belgicko – Leopoldsburg

rok 2003 - október – Švajčiarsko – Holziken, kde sme dosiahli najväčší úspech 1., 2., 3. miesto

rok 2005 – Švajčiarsko – Schôftland – 3.miestoReprezentačné družstvo zmiešané z veliteľstva domobrany v Topoľčanoch a kynologického klubu Prašice : Belgicko - 2001 Biatlon - Lombardsige

Kynologický klub Prašice sa 24.októbra 2009 stane usporiadateľom bonitácie nemeckých ovčiakov a súčasťou jesenného programu súťaží bude aj 2. ročník klubových pretekov mládežníkov, kde si mládežníci so svojimi psami preveria svoje schopnosti podľa platného Národného skúšobného poriadku SVV1.

Členovia klubu sa zúčastňujú i súťaží v iných kluboch, kde dosahujú tiež dobré výsledky. Výcvik psov pre športovú kynológiu sa prevádza pravidelne jedenkrát týždenne. Táto činnosť by sa inak nedala vykonávať bez podpory miestnych a pomocnej ruky sponzorov.

Kontaktná osoba: Peter Detko

Telefón: 0902 103 184

  Kynológ - ocenenie 2009

Členom víťazného tímu ZKL 2009 (Erik Grežďo, Ľubica Bruchatá a Peter Detko) zagratuloval starosta obce Ľubomír Paulovič na vianočnom posedení 19.12.2009.    

Dátum a meniny

Streda, 8. Júl 2020

Dnes: Lujza
Zajtra: Amália

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.