Kynológ - ocenenie 2009

Členom víťazného tímu ZKL 2009 (Erik Grežďo, Ľubica Bruchatá a Peter Detko) zagratuloval starosta obce Ľubomír Paulovič na vianočnom posedení 19.12.2009.