Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Obecné zastupiteľstvo a komisie OZ

Najvyšším výkonným orgánom obce je Erika Nemešová, starostka obce, ktorá túto funkciu vykonáva od 11.1.2011.


Do obecného zastupiteľstva boli v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, zvolení poslanci:

Pavol Lacika
SMER - SD
Jozef Šimon
SMER - SD
Ing. Bystrík Hrutka
SMER - SD

 

 

Mgr. Lýdia Marková
SMER - SD
zástupkyňa starostky

 

 

Ing. Mária Malinková
SMER - SD

 

 

Ing. Jozef Michalka
nezávislý

 

 

 

Peter Detko
SMER - SD

 
 
 


Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prašiciach, ktoré sa konalo 30. novembra 2018, bolo zriadených 5 komisií OZ:

 

1. ekonomická komisia a správy majetku s predsedníčkou Ing. Máriou Malinkovou

 

2. komisia výstavby, ÚP a ŽP s predsedom Ing. Jozefom Michalkom

 

3. komisia pre ochranu verejného poriadku s predsedom Pavlom Lacikom

 

4. komisia kultúry a vzdelávania mládeže s predsedníčkou Mgr. Lýdiou Markovou

 

5. osobitná komisia verejného záujmu s predsedom Ing. Jozefom Michalkom a členmi Jozefom Šimonom a Petrom Detkom.

Dátum a meniny

Streda, 8. Júl 2020

Dnes: Lujza
Zajtra: Amália

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.