Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Obecné zastupiteľstvo a komisie OZ

Najvyšším výkonným orgánom obce je Erika Nemešová, starostka obce, ktorá túto funkciu vykonáva od 11.1.2011.


Do obecného zastupiteľstva boli v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, zvolení poslanci:

Ing. Dušan Páleník, nezávislý Ing. Roman Bruchatý, SMER zástupca starostky Ing. Bystrík Hrutka, SMER

 

 

Mgr. Lýdia Marková, SIEŤ

 

 

Ing. Mária Malinková, SMER

 

 

Ing. Jozef Michalka, SMER

 

 

 

Mgr. Pavol Grežďo, SMER

 
 
 


Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prašiciach, ktoré sa konalo 11. decembra 2014, bolo zriadených 8 komisií OZ:

 

1. Ekonomická komisia a správy majetku – predsedníčka Ing. Mária Malinková, členovia: Ing. Janka Štefkovičová, Ing. Katarína Bruchatá, zapisovateľka: Lýdia Miková

2. Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka, členovia: Ing. Bystrík Hrutka, Michal Glos, Peter Novotný, zapisovateľ: Róbert Haberland

3. Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Roman Bruchatý, členovia: Daniela Balážová, Zuzana Palušová, zapisovateľka: Alena Vaváková

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Dušan Páleník, členovia: Mgr. Miloš Mik, Mária Novotná, Iveta Štefkovičová, zapisovateľka: Karin Šimková

5. Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predsedníčka Mgr. Lýdia Marková, členovia: Mgr. Renáta Miková, Mária Novotná, Drahoslava Dolinková, Peter Detko, zapisovateľka: Stanislava Dojčárová

6. Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu – predseda Bc. Pavol Grežďo, členovia: Mgr. Jozef Grznár, Bc. Ondrej Tureček, Peter Detko, zapisovateľka: Monika Štefkovičová

7. Osobitná komisia verejného záujmu – Ing. Roman Bruchatý, Ing. Dušan Páleník, Mgr. Lýdia Marková

8. Povodňová komisia – predsedníčka Erika Nemešová, členmi sú všetci poslanci

Dátum a meniny

Streda, 14. November 2018

Dnes: Irma
Zajtra: Leopold

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.