V roku 2018 získala Obecná knižnica finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1000,- Eur na nákup nových kníh. Do knižného fondu vďaka tomu pribudlo 99 nových titulov, väčšinou noviniek na knižnom trhu, ktoré sú už pripravené pre čitateľov obecnej knižnice.