Rozpočet obce Prašice na rok 2011

 

Príjmy 2011

Výdavky 2011

Celková bilancia príjmov a výdavkov na rok 2011

Monitorovacia správa - rok 2011

Hodnotiaca správa - rok 2011