Rozpočet obce Prašice na rok 2012

Príjmy 2012

Výdavky 2012

Celková bilancia príjmov a výdavkov na rok 2012

Monitorovacia správa - rok 2012

Hodnotiaca správa - rok 2012