1. Príjmy
2. Príjmy - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
3. Výdavky
4. Výdavky - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
5. Celkom