1. Príjmy
2. Výdavky
3. Celkom
4. Príjmy - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
5. Výdavky - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD