1. Príjmy
2. Výdavky
3. Celkom
5. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky