Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktoré v našej obci vykonáva odvoz odpadu žiada všetkých občanov, aby do hnedých nádob nevhadzovali plasty, kov, sklo a iné komunálne odpady, nakoľko tieto spôsobujú združeniu nemalé komplikácie s opotrebovaním strojov na spracovanie bioodpadu. Triedenie odpadu v obciach je týmto združením kontrolované a nepriaznivé výsledky sa v konečnom dôsledku môžu odzrkadliť vo zvýšení poplatku za komunálny odpad v budúcom období. Prosíme preto občanov, aby plastové obaly a vrecia, sklenené nádoby napr. so zaváraninami, alebo kovové obaly nevhadzovali do hnedých smetných nádob na bioodpad, ale tieto vytriedili podľa pokynov uvedených v Harmonograme vývozu komunálneho odpadu, ktorý obdržala každá domácnosť v obci.

 

 

Dátum a meniny

Streda, 8. Júl 2020

Dnes: Lujza
Zajtra: Amália

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.