Uznesením č. 19/2008 zo dňa 16.12.2008 bol Obecným zastupiteľstvom v Prašiciach schválený Územný plán obce.

 

Súbory na stiahnutie:

Časť 1.:


1. smerná časť

2. záväzná časť

3. funkčné plochy – bývanie

4. funkčné plochy – občianska vybavenosť + zeleň

5. funkčné plochy – výroba

6. funkčné plochy – rekreácia

7. funkčné plochy – verejná vybavenosť + doprava

8. funkčné plochy – verejno-prospešné stavby


Časť 2.:


1. doklady

2. vyjadrenia

3. obsah dokumentácie

4. obal

5. stavebné zámery k 1.1.1990 extravilán

6. stavebné zámery k 1.1.1990 extravilán 2

7. stavebné zámery k 1.1.1990 intravilán

8. návrh využitia plôch

9. Prašice – pôda

10. Okšov Mlyn – pôda

11. Duchonka – pôda


Časť 3.:


1. mapa Prašice 1

2. mapa Prašice 2

3 . mapa Prašice 3

4. mapa Prašice 4

5. mapa Prašice 5

6. mapa Prašice 6

7. mapa Okšov Mlyn + Nový Svet 1

8. mapa Okšov Mlyn + Nový Svet 2

9. mapa Okšov Mlyn + Nový Svet 3

10. mapa Duchonka 1

11. mapa Duchonka 2

12. mapa Duchonka 3

13. obal

14. obal