Súbory na stiahnutie:

 

Časť 1. - texty:


1. smerná časť

2. záväzná časť


 

Časť 2. - tabuľky zmien:


1. Duchonka

2. Prašice


 

Časť 3. - tabuľky:


1. funkčné plochy rekreácie

2. funkčné plochy dopravy a verej techn. vybavenosti

3. lokality navrhovaných verejnoprospešných stavieb

4. funkčné plochy výroby

5. funkčné plochy bývania

6. funkčné plochy obč. vybavavenosti a zelene


 

Časť 4. - Vyhodnotenie predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy:


1. obal

2. obsah

3. príloha z1-1/1

4. príloha z1-1/2

5. príloha z1-2/1

6. Základná charakteristika riešeného územia a využitie navrhovaných plôch

7. výkresy - obal

8. výkresy 1-z1.1

9. výkresy 1-z1.2

10. výkresy 1-z1.3

11. výkresy 1-z1.4

12. výkresy 3-z1.1


 

Časť 5. - Výkresy:


1. obal

2. kataster - Duchonka

3. kataster - Prašice

4. Prašice obal

5. Prašice P02-z1-1

6. Prašice P02-z1-2

7. Prašice P02-z1-3

8. Prašice P02-z1-4

9. Prašice P02-z1-5

10. Prašice P02-z1-6

11. Prašice P03-z1-1

12. Prašice P03-z1-2

13. Prašice P03-z1-3

14. Prašice P03-z1-4

15. Prašice P03-z1-5

16. Prašice P03-z1-6

17. Prašice P04-z1-1

18. Prašice P04-z1-2

19. Prašice P04-z1-3

20. Prašice P04-z1-4

21. Prašice P04-z1-5

22. Prašice P04-z1-6

23. Duchonka obal

24. Duchonka D08-z1-1

25. Duchonka D09-z1-1

26. Duchonka D10-z1-1