Súbory na stiahnutie:

 

Časť 1. - obal:


Obal


Zoznam


Schema

 

 

Časť 2. - texty:


Smerná časť


Textová a tabuľková časť - obal


Textová a tabuľková časť


Záväzná časť

 

 

Časť 3. - tabuľky:


Funkčné plochy bývania


Funkčné plochy občianskej vybavenosti a zelene


Funkčné plochy rekreácie


Funkčné plochy dopravy a verejnej technickej vybavenosti


Lokality navrhovaných verejnoprospešných stavieb


Funkčné plochy výroby


Tabuľka zmien 2014


Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospdárskej pôde 01/2 2013


Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospdárskej pôde 02/2 2013


Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospdárskej pôde 2014

 

 

Časť 4. - výkresy:


Zmeny a doplnky - výkres 01-z2.1


Zmeny a doplnky - výkres 02-z2.1


Zmeny a doplnky - výkres 03-z2.1


Zmeny a doplnky - výkres 04-z2.1


Zmeny a doplnky - výkres 02-z2.2


Zmeny a doplnky - výkres 03-z2.2


Zmeny a doplnky - výkres 04-z2.2


Zmeny a doplnky - výkres PP1-z2.1


Zmeny a doplnky - výkres PP1-z2.2