Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov

Dodatok č. 1 k VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Dodatok č.2 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice.

Dodatok č.3 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice

VZN 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 7 - 2015 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN 11-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 2-2014 o nakladani s odpadmi

VZN 4/2012 o držaní psov na území Obce Prašice

VZN 3/2012 o spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pravidlá kontrolnej cinnosti v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2011

9/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Duchonka

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

10/2011 - Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice

11/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Prašice

1/2011 - VZN o stočnom

VZN č. 7/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

VZN č. 3/2009 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

VZN č. 1-2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Prašice

Dátum a meniny

Piatok, 3. Júl 2020

Dnes: Miloslav
Zajtra: Prokop

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.