Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


Dr. Viliam Vragassy
Dr. Viliam Vragassy sa narodil v Prašiciach v roku 1851. Pri krste dostal meno Vilhelm Ignacius. Už v školských rokoch vraj prejavoval veľké nadanie a po štúdiách v Paríži a Londýne získal vo Viedni lekársky diplom. Tu začal ako mladý lekár pacovať. Jazykové problémy nepoznal, pretože okrem nemčiny a maďarčiny ovládal aj ďalších päť jazykov.

Čoskoro si získal veľmi dobré meno a klientelu, do ktorej údajne patril aj neskôr v Sarajeve zavraždený (r. 1913) nástupník trónu Rakúsko-Uhorskej monarchie František Ferdinand. Vo Viedni sa Dr. Vragassy zoznámil s ruským kniežaťom Murakovom, ktorý ho pozval do Ruska.

Keď sa vrátil z tejto prvej cesty do Ruska, spriatelil sa so slávnym rakúskym maliarom Hansom Makartom, obľúbeným členom vyššej viedenskej spoločnosti. Tento ho nahovoril aj na trojročnú cestu okolo sveta. Po pomerne rušných rokoch bohatého spoločenského života sa Vragassy zatiaľ za nevyjasnených okolností dostal do kontaktu so slávnym spisovateľom Levom Nikolajevičom Tolstým a prijal jeho pozvanie do Jasnej Poľany za domáceho lekára. Búrlivák Vragassy a asketický Tolstoj však prichádzali často do konfliktov a čoskoro sa ich cesty rozišli.

Po návrate do Viedne už nepokračoval v ľahtikárskom spôsobe života a prijal pozvanie baróna Stummera, u ktorého začal pracovať. Niektorí pamätníci ho považujú za prvého obecného lekára v Prašiciach. Na krátky čas prijal aj pozvanie poľského grófa Bavorského a pôsobil v Pohronskom Ruskove. Potom sa definitívne usadil v Nitre.

Od roku 1926 tu žil ako dôchodca a čoskoro sa stal typickou postavou starej Nitry. Žil uzavretým spôsobom života a málo sa stýkal s ľuďmi. Svoj vzťah k rodnej obci Dr. Vragassy prejavil tým, že v roku 1926 založil základinu pre chudobných obce Prašice, z ktorej mali byť každoročne v deň jeho smrti vyplatené úroky tým najchudobnejším v obci bez rozdielu vierovyznania.

Dr. Vragassy zomrel 21. marca 1933 v Nitre.

Dátum a meniny

Utorok, 23. Júl 2019

Dnes: Oľga
Zajtra: Vladimír

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.