Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


MUDr. Anton Godál Anton Godál sa narodil 12.9.1927 v Prašiciach, v miestnej časti Okšov Mlyn v početnej rodine robotníka. Miestny učiteľ Anton Daniš veľmi skoro spoznal mimoriadne nadanie žiaka „Tónka“ a presvedčil jeho rodičov, aby ho poslali na ďalšie štúdiá. Roku 1939 odchádza ďaleko od domu – na Gymnázium v Kláštore pod Znievom, kde vychodil prvé 4 gymnaziálne triedy. Roku 1942 prestúpil na Gymnázium do Topoľčian, kde v roku 1947 zmaturoval s výborným prospechom. V tom istom roku sa zapísal na štúdium medicíny v Bratislave a stal sa tak vlastne prvým medikom z Prašíc v 20. storočí.

Štúdium medicíny absolvoval roku 1952 a nastúpil ako odborný asistent do Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobil 3 roky. 30 novembra 1955 prešiel pracovať na chirurgické oddelenie Onkologického ústavu na Heydukovej ulici, kde potom pôsobil celých 34 rokov. Vďaka svojim schopnostiam a usilovnosti sa čoskoro vypracoval na popredného odborníka onkologickej chirurgie.

Bolo samozrejmé, že okrem predpísaných atestácií sa venoval ďalšiemu štúdiu vo vlastnom odbore a svoj vedecký rast zavŕšil absolvovaním vedeckej ašpirantúry. Roku 1967 obhájil kandidátsku dizertáciu na tému: Kombinácia chirurgickej liečby s chemoterapiou pri liečbe zhubných nádorov v experimente a klinickej praxi a získal vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied(CSc.). Ako nestraník však postupoval vo svojej kariére veľmi pomaly a až v roku 1976 sa stal zástupcom primára chirurgického oddelenia Onkologického ústavu. Svoje dlhoročné skúsenosti s bojom proti zákernej chorobe zužitkoval v bohatej publikačnej činnosti. V rôznych odborných časopisoch publikoval 45 vedeckých statí a článkov. Podieľal sa aj na medzinárodnej vedeckej spolupráci a v rámci bývalej RVHP pôsobil ako expert pre včasnú diagnostiku rakoviny žalúdka. Venoval sa aj popularizácii svojho odboru v najširšej verejnosti. Okrem početných prednášok publikoval užitočné príručky: Náš boj proti rakovine (Bratislava 1974) a Čo treba vedieť o nádoroch (Bratislava 1980). Bol tiež spoluautorom učebnice klinickej onkológie, ktorá dodnes slúži predovšetkým študentom medicíny.

Svoju kariéru zavŕšil Anton Godál v priebehu roku 1985. Najskôr bol poverený vedením a od 1.10.1985 sa stal primárom chirurgického oddelenia Onkologického ústavu v Bratislave. Celých 10 rokov v tejto zodpovednej funkcii obetavo zachraňoval životy pacientov ohrozených rakovinou. Okrem toho si ešte vedel nájsť čas na prácu v Červenom kríži. Bol členom pléna a podpredsedom Obvodného výboru ČSČK Bratislava 1. a členom Mierovej rady. Ministerstvo zdravotníctva ocenilo jeho dlhoročnú prácu udelením titulu Zaslúžilý lekár a získal aj vyznamenanie za prácu v Červenom kríži.

Anton Godál zomrel náhle 20.3.1993 vo veku 65 rokov. Pre mnohých Prašičanov zostal v pamäti ako ochotný a obetavý človek, ktorý nikdy neodmietol svojich rodákov v núdzi, keď bolo treba zachraňovať to najcennejšie – ich životy a zdravie. Preto sa s ním prišli v hojnom počte rozlúčiť na jeho poslednej ceste na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Dátum a meniny

Pondelok, 24. Jún 2019

Dnes: Ján
Zajtra: Tadeáš

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.