Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

044. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2019 15.5.2019 16.5.2019
Zmluvná strana: vlastníci bytov - Slnečná 1465/125
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 15.4.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: TextilEco a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zber a preprava odpadu - šatstvo, textílie
Cena predmetu zmluvy:

042. Zmluva č. 39871 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: finančná dotácia
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

041. Kúpna zmluva č. 3/2019 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Kristína Kopiariová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/36
Cena predmetu zmluvy: 2 912,00 €

040. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2019 30.4.2019 2.5.2019
Zmluvná strana: AZENEK s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v budove bývalej pekárne
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

039. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661113 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Marek Farkaš a Tatiana Farkašová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 11A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

038. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661013 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Peter Lacika a Katarína Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 10A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

037. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2019 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 366,00 €

036. Nájomná zmluva č. 136601219 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 61,00 €

035. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2019 12.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

034. Zmluva o prenájme KD č. 4/2019 11.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

033. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2019 10.4.2019 11.4.2019
Zmluvná strana: Nábytok s.r.o., Šahy
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

032. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2019 8.4.2019 9.4.2019
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany 183
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

031. Zmluva o prenájme KD č. 3/2019 27.3.2019 28.3.2019
Zmluvná strana: TK impex s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

030. Zmluva o prenájme KD č. 2/2019 22.3.2019 25.3.2019
Zmluvná strana: PPD Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

029. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2019 6.3.2019 21.3.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytový priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

028. Kúpna zmluva č. 2/2019 18.3.2019 19.3.2019
Zmluvná strana: Róbert Vojtela a manž. Helena, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/62
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

027. Kúpna zmluva č. 1/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Milan Kromka a manž. Darina, Čakajovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/182
Cena predmetu zmluvy: 2 688,00 €

026. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2019 1.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Anton Galbavý, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: PhDr. Štefan Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

024. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028718659 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

023. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028239573 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

022. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029434427 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

021. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028247680 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

020. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 7.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zvýšenie kapacity internetového pripojenia
Cena predmetu zmluvy: 20,89 €

019. Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej služby 28.2.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: MIRMITECH s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

018. Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07334/001 4.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hud. diel
Cena predmetu zmluvy:

017. Zmluva o dielo - BAUNAL 6.3.2019 7.3.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 15 731,22 €

016. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2019 25.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

015. Nájomná zmluva č. 13930319 20.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

014. Zmluva o dielo - BAUNAL 19.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 5 990,87 €

013. Zmluva o dielo - Peter Adámek 18.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Adámek st., Vynohrady nad Váhom
Predmet zmluvy: poskytnutie odbornej kontroly a poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva č. 1/2019 - TO 14.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: ARRIVA NITRA a.s.
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 92,72 €

011. Zmluva č. 2/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

010. Zmluva č. 1/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

009. Zmluva č. 1/2019/OFK 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

008. Zmluva č. 2/2019/Kynolog. klub 31.1.2019 18.2.2019
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

007. Zmluva o prenájem pozemku č. 4/2019 11.2.2019 13.2.2019
Zmluvná strana: Božena Kúdelová, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 457,50 €

006. Zmluva o prenájem pozemku č. 3/2019 21.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Dana Bagová, Bošany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Zmluva o prenájem pozemku č. 2/2019 14.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Ivan Turček, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

004. Zmluva o prenájem KD č. 1/2019 29.1.2019 30.1.2019
Zmluvná strana: Galina Šilová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

003. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 21.1.2019 22.1.2019
Zmluvná strana: Energet, s. r. o., Sereď
Predmet zmluvy: poskytovanie služby odborného poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

002. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2019 9.1.2019 14.1.2019
Zmluvná strana: Janka Horňáčeková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

001. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-53286-N2P9/0 7.1.2019 10.1.2019
Zmluvná strana: MEDIETEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

 

Dátum a meniny

Nedeľa, 19. Máj 2019

Dnes: Gertrúda
Zajtra: Bernard

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.