Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

094. Zmluva o prenájme KD č. 9/2019 18.9.2019 19.9.2019
Zmluvná strana: Adriana Hustá, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

093. Zmluva o dielo - TOP - in s.r.o. 16.9.2019 17.9.2019
Zmluvná strana: TOP - in s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠsMŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 127 552,94 €

092. Zmluva o dielo - TOP Capitals s.r.o. 9.9.2019 10.9.2019
Zmluvná strana: TOP Capitals s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: Dom smútku Prašice - stavebné úpravy
Cena predmetu zmluvy: 99 905,83 €

091. Kúpna zmluva č. 11/2019 4.9.2019 5.9.2019
Zmluvná strana: PhDr. PaedDr. Mgr. Štefan Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/176
Cena predmetu zmluvy: 329,00 €

090. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu č. 277/2019 19.8.2019 9.9.2019
Zmluvná strana: Úrad vlády SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na opravu tribúny
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

089. Zmluva o prenájme KD č. 8/2019 6.9.2019 9.9.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

088. Kúpna zmluva č. 10/2019 2.9.2019 4.9.2019
Zmluvná strana: Vladimír Ďurík, Prašice
Predmet zmluvy: predaj starých dielní a nádvoria
Cena predmetu zmluvy: 14 800,00 €

087. Kúpna zmluva č. 9/2019 2.9.2019 4.9.2019
Zmluvná strana: Juraj Topor, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/175 a 3839/176
Cena predmetu zmluvy: 2 100,00 €

086. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 4/2019 30.8.2019 2.9.2019
Zmluvná strana: Oľga Adamcová, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 375,00 €

085. Nájomná zmluva č. 136602219 30.8.2019 2.9.2019
Zmluvná strana: Oľga Adamcová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2B
Cena predmetu zmluvy: 62,50 €

084. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 3/2019 27.8.2019 28.8.2019
Zmluvná strana: Marek Kováčik a manž. Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

083. Nájomná zmluva č. 13930719 27.8.2019 28.8.2019
Zmluvná strana: Marek Kováčik a manž. Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

082. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03535 19.7.2019 16.8.2019
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava
Predmet zmluvy: podkytnutie fin. prostriedkov na nákup kníh
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

081. Kúpna zmluva KZ/2019 13.8.2019 15.8.2019
Zmluvná strana: MGROUP, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: nákup IKT pre ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 22 197,97 €

080. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2019 13.8.2019 14.8.2019
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

079. Kúpna zmluva č. 8/2019 29.7.2019 30.7.2019
Zmluvná strana: Vladimír Gális, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/172
Cena predmetu zmluvy: 3 339,00 €

078. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878559 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

077. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878668 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

076. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121877390 3.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

075. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121877411 3.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

074. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121881314 18.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

073. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121880735 16.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

072. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878553 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

071. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878664 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

070. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878709 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

069. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878582 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

068. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878706 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

067. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121882321 24.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

066. Zmluva č. 728/2019 9.7.2019 11.7.2019
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu kultúry
Cena predmetu zmluvy: 1 700,00 €

065. Zmluva o prenájme KD č. 6/2019 10.7.2019 11.7.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

064. Zmluva o dielo - Mgr. Ladislav Paluš 8.7.2019 9.7.2019
Zmluvná strana: Mgr. Ladislav Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: Oprava tribúny Prašice
Cena predmetu zmluvy: 11 999,02 €

063. Kúpna zmluva 2.7.2019 4.7.2019
Zmluvná strana: DIPOS s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: nákup nábytku do odbornej IKT učebne a knižnice pre ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 10 488,34 €

062. Zmluva č. 134280 08U01 1.7.2019 4.7.2019
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na ČOV Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100 000,00 €

061. Zmluva č. 699/2019 27.6.2019 3.7.2019
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 1 700,00 €

060. Kúpna zmluva č. 7/2019 26.6.2019 27.6.2019
Zmluvná strana: Igor Michalička, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/183
Cena predmetu zmluvy: 819,00 €

059. Kúpna zmluva č. 6/2019 16.6.2019 17.6.2019
Zmluvná strana: Milan Pilát, Návojovce a Jozef Chatrnúch, Dolná Streda
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/171
Cena predmetu zmluvy: 896,00 €

058. Kúpna zmluva - Softvér 10.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Michalka IT služby, Topoľčany
Predmet zmluvy: nákup softvéru na vybavenie IKT učebne a knižnice pre ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 3 680,88 €

057. Kúpna zmluva - Licencie 10.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Michalka IT služby, Topoľčany
Predmet zmluvy: nákup licencie na vybavenie IKT učebne a knižnice pre ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 16 701,79 €

056. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2019 11.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Jozef Šlosár, Nitrianske Hrnčiarovce
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

055. Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07334/002 3.6.2019 10.6.2019
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na požívanie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

054. Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8003580519 31.5.2019 5.6.2019
Zmluvná strana: SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: pripojenie odberného miesta do distribučnej siete
Cena predmetu zmluvy: 216,36 €

053. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 6/2019 5.6.2019 6.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Pavol Klobučník, Bánovce nad Bebravou
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

052. Kúpna zmluva č. 5/2019 29.5.2019 4.6.2019
Zmluvná strana: PZ BREZINA, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 45/9
Cena predmetu zmluvy: 820,00 €

051. Zmluva o prenájme KD č. 5/2019 31.5.2019 3.6.2019
Zmluvná strana: Helena Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

050. Zmluva o uskutočnení vystúpenia 3.6.2019 4.6.2019
Zmluvná strana: Róbert Kajzer, Nemečky
Predmet zmluvy: uskutočnenie vystúpenie na podujatí Deň obce
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

049. Kúpna zmluva č. 4/2019 29.5.2019 30.5.2019
Zmluvná strana: Albín Sasák a manž. Alžbeta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/331, 3548/332
Cena predmetu zmluvy: 2 219,00 €

048. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2019 29.5.2019 30.5.2019
Zmluvná strana: Richard Sedlár, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

047. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2019 28.5.2019 29.5.2019
Zmluvná strana: Vojtech Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

046. Zmluva o dielo č. 21/2019 17.5.2019 20.5.2019
Zmluvná strana: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov 059 91
Predmet zmluvy: dodávka a montáž technológie na ČOV
Cena predmetu zmluvy: 128 952,70 €

045. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 13.5.2019 20.5.2019
Zmluvná strana: N.M.-Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

044. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2019 15.5.2019 16.5.2019
Zmluvná strana: vlastníci bytov - Slnečná 1465/125
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 15.4.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: TextilEco a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zber a preprava odpadu - šatstvo, textílie
Cena predmetu zmluvy:

042. Zmluva č. 39871 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: finančná dotácia
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

041. Kúpna zmluva č. 3/2019 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Kristína Kopiariová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/36
Cena predmetu zmluvy: 2 912,00 €

040. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2019 30.4.2019 2.5.2019
Zmluvná strana: AZENEK s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v budove bývalej pekárne
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

039. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661113 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Marek Farkaš a Tatiana Farkašová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 11A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

038. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661013 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Peter Lacika a Katarína Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 10A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

037. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2019 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 366,00 €

036. Nájomná zmluva č. 136601219 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 61,00 €

035. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2019 12.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

034. Zmluva o prenájme KD č. 4/2019 11.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

033. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2019 10.4.2019 11.4.2019
Zmluvná strana: Nábytok s.r.o., Šahy
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

032. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2019 8.4.2019 9.4.2019
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany 183
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

031. Zmluva o prenájme KD č. 3/2019 27.3.2019 28.3.2019
Zmluvná strana: TK impex s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

030. Zmluva o prenájme KD č. 2/2019 22.3.2019 25.3.2019
Zmluvná strana: PPD Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

029. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2019 6.3.2019 21.3.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytový priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

028. Kúpna zmluva č. 2/2019 18.3.2019 19.3.2019
Zmluvná strana: Róbert Vojtela a manž. Helena, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/62
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

027. Kúpna zmluva č. 1/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Milan Kromka a manž. Darina, Čakajovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/182
Cena predmetu zmluvy: 2 688,00 €

026. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2019 1.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Anton Galbavý, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: PhDr. Štefan Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

024. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028718659 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

023. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028239573 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

022. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029434427 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

021. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028247680 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

020. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 7.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zvýšenie kapacity internetového pripojenia
Cena predmetu zmluvy: 20,89 €

019. Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej služby 28.2.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: MIRMITECH s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

018. Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07334/001 4.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hud. diel
Cena predmetu zmluvy:

017. Zmluva o dielo - BAUNAL 6.3.2019 7.3.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 15 731,22 €

016. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2019 25.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

015. Nájomná zmluva č. 13930319 20.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

014. Zmluva o dielo - BAUNAL 19.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 5 990,87 €

013. Zmluva o dielo - Peter Adámek 18.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Adámek st., Vynohrady nad Váhom
Predmet zmluvy: poskytnutie odbornej kontroly a poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva č. 1/2019 - TO 14.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: ARRIVA NITRA a.s.
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 92,72 €

011. Zmluva č. 2/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

010. Zmluva č. 1/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

009. Zmluva č. 1/2019/OFK 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

008. Zmluva č. 2/2019/Kynolog. klub 31.1.2019 18.2.2019
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

007. Zmluva o prenájem pozemku č. 4/2019 11.2.2019 13.2.2019
Zmluvná strana: Božena Kúdelová, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 457,50 €

006. Zmluva o prenájem pozemku č. 3/2019 21.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Dana Bagová, Bošany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Zmluva o prenájem pozemku č. 2/2019 14.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Ivan Turček, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

004. Zmluva o prenájem KD č. 1/2019 29.1.2019 30.1.2019
Zmluvná strana: Galina Šilová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

003. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 21.1.2019 22.1.2019
Zmluvná strana: Energet, s. r. o., Sereď
Predmet zmluvy: poskytovanie služby odborného poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

002. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2019 9.1.2019 14.1.2019
Zmluvná strana: Janka Horňáčeková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

001. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-53286-N2P9/0 7.1.2019 10.1.2019
Zmluvná strana: MEDIETEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

 

Dátum a meniny

Pondelok, 23. September 2019

Dnes: Zdenka
Zajtra: Ľuboš

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.