Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

033. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2020 5.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Miloš Kovačik, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

032. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2020 9.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Oľga Matejovičová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

031. Zmluva č. 320 0034 13.3.2020 16.3.2020
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na mat. - techn. Vybavenie DHZ
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

030. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. Z311071ABK4 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Predmet zmluvy: poskytnutie NFP na budovanie bezplatných WiFi sietí
Cena predmetu zmluvy: 14 250,00 €

029. Kúpna zmluva č. 9924465889 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup Gigaset A220
Cena predmetu zmluvy: 9,90 €

028. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00027 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

027. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00021 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

026. Zmluva o prenájme KD č. 3/2020 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Ivana Herdová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

025. Zmluva č. 3/2020/Kynolog. Klub 28.2.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: finančná dotácia na bežné výdavky
Cena predmetu zmluvy: 5 000,00 €

024. Zmluva o združených dodávkach plynu č. CYS-2003-10001 26.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena predmetu zmluvy:

023. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002759 20.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: dotácia na stavebné práce a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 10 513,12 €

022. Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/07334/001 21.2.2020 26.2.2020
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na používanie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

021. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2020 24.2.2020 25.2.2020
Zmluvná strana: Nikoleta Keptúnová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

020. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.2.2020 21.2.2020
Zmluvná strana: N.M. Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

019. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2020 5.2.2020 14.2.2020
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

018. Zmluva o prenájme KD č. 2/2020 5.2.2020 10.2.2020
Zmluvná strana: Patrícia Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

017. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2020/CVČ 21.1.2020 31.1.2020
Zmluvná strana: RK Cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

016. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2020/CVČ 21.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: ZŠsMŠ Gogoľova, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 90,00 €

015. Nájomná zmluva č. 14010720 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

014. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2020 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

013. Zmluva č. 1/2020/OFK 21.1.2020 27.1.2020
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 18 000,00 €

012. Zmluva č. 2/2020/Kynolog. Klub 21.1.2020 24.1.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO KKP
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

011. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2020 14.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Viera Košíková, Chynorany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

010. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2020 13.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Benjamín Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

009. Kúpna zmluva č. 2400191263 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

008. Kúpna zmluva č. 2400191262 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

007. Kúpna zmluva č. 2400191261 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

006. Kúpna zmluva č. 2400191260 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Kúpna zmluva č. 2400191259 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

004. Kúpna zmluva č. 2400191258 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

003. Zmluva o prenájme KD č. 1/2020 13.1.2020 14.1.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

002. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-62694-J0C0/2 8.1.2020 9.1.2020
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: inzercia
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

001. Kúpna zmluva č. 1/2020 7.1.2020 8.1.2020
Zmluvná strana: Vladimír Ďurík, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 60/5
Cena predmetu zmluvy: 4 249,00 €

 

Dátum a meniny

Pondelok, 30. Marec 2020

Dnes: Vieroslava
Zajtra: Benjamín

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.