Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

067. Zmluva o prenájme KD č. 6/2020 27.7.2020 28.7.2020
Zmluvná strana: Miroslav OHRADKA, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

066. Zmluva o poskytovaní KDS č. 4875/2020 2.7.2020 22.7.2020
Zmluvná strana: Národná agentúra pre sieťové e. služby, Trnanva
Predmet zmluvy: poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby
Cena predmetu zmluvy:

065. Zmluva o dielo - Róbert Mrúz 17.7.2020 22.7.2020
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Jacovce
Predmet zmluvy: oprava strechy na budove KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 12 665,45 €

064. Kúpna zmluva č. 6/2020 20.7.2020 21.7.2020
Zmluvná strana: Andrej Božik, Bojná
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/158
Cena predmetu zmluvy: 2 429,00 €

063. Kúpna zmluva č. 5/2020 17.7.2020 20.7.2020
Zmluvná strana: Ing. Rudolf Lacika, Bratislava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/41
Cena predmetu zmluvy: 301,00 €

062. Zmluva o prenájme pozemku č. 2/2020 16.7.2020 17.7.2020
Zmluvná strana: Ivan Čižlák, Urmince
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 253,44 €

061. Kúpna zmluva č. 4/2020 15.7.2020 16.7.2020
Zmluvná strana: Ondrej Michalka a Stanislava Michalková, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/185
Cena predmetu zmluvy: 6 069,00 €

060. Zmluva o prenájem KD č. 5/2020 14.7.2020 15.7.2020
Zmluvná strana: Ľubica Šmátralová, Sereď
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

059. Kúpna zmluva 10.7.2020 13.7.2020
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: parc.č. 2582/80 a 2582/81
Cena predmetu zmluvy: 144,00 €

058. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2020/OFK 2.4.2020 30.6.2020
Zmluvná strana: OFK obce Prašice
Predmet zmluvy: zníženie výšky finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 14 000,00 €

057. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021K009-222-13 3.7.2020 9.7.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Predmet zmluvy: zmena článkov zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

056. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2020 26.6.2020 3.7.2020
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

055. Poistná zmluva č. 8019374058 20.5.2020 2.7.2020
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: PZP - nákladný príves TOF014
Cena predmetu zmluvy: 14,54 €

054. Kúpna zmluva č. 3/2020 24.6.2020 24.6.2020
Zmluvná strana: Jozef Štefkovič a manž. Tatiana, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/336
Cena predmetu zmluvy: 1 736,00 €

053. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2020 23.6.2020 23.6.2020
Zmluvná strana: Peter Gábriš PEGAS s.r.o., Solčany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta a miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

052. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 8.6.2020 22.6.2020
Zmluvná strana: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice
Predmet zmluvy: poskytovanie právnych služieb
Cena predmetu zmluvy: 4 724,40 €

051. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2020 12.6.2020 12.6.2020
Zmluvná strana: Milan Strúčka - STRUKAS, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta na miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

050. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.12.2006 9.6.2020 9.6.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena bodu č. 2 v čl. II a č. IV zmluvy a vloženie nového bodu v čl. IX
Cena predmetu zmluvy: 176,00 €

049. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. CYS-2005-10021 28.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka zemného plynu
Cena predmetu zmluvy:

048. Dodatok č. 2 k Zmluve o oskytnutí služby zo dňa 22.12.2015 27.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: záručný a pozáručný servis kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 80,00 €

047. Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS 10K / 2020 25.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: montáž, revízia, údržba a oprava kamerového systému
Cena predmetu zmluvy:

046. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2020 29.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: Milada Rodinová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc. č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

045. Zmluva o prenájme KD č. 4/2020 25.5.2020 25.5.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

044. Kúpna zmluva č. 2/2020 18.5.2020 18.5.2020
Zmluvná strana: Igor Králik, Veľké Ripňany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/335
Cena predmetu zmluvy: 1 897,00 €

043. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2020 18.5.2020 18.5.2020
Zmluvná strana: Igor Oravec ORATEX, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

042. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-011/2020 27.4.2020 7.5.2020
Zmluvná strana: SR - Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: bezplatné užívanie hasičského automobilu
Cena predmetu zmluvy:

041. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 6.5.2020 7.5.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie telekomunikačných služieb
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o dodaní tovarov 27.4.2020 4.5.2020
Zmluvná strana: NITRANET s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách
Cena predmetu zmluvy: 15 000,00 €

039. Zmluva o prenájme trhového miesta 4.5.2020 4.5.2020
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

038. Opakovaná nájomná zmluva č. 136601220 20.4.2020 21.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 61,00 €

037. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2020 21.2.2020 7.4.2020
Zmluvná strana: Alexandra Kováčiková,Veľké Hoste
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

036. Nájomná zmluva č. 14000720 21.2.2020 7.4.2020
Zmluvná strana: Alexandra Kováčiková,Veľké Hoste
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

035. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 3/2020 30.3.2020 1.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Kunovský, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

034. Nájomná zmluva č. 13930620 30.3.2020 1.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Kunovský, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

033. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2020 5.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Miloš Kovačik, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

032. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2020 9.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Oľga Matejovičová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

031. Zmluva č. 320 0034 13.3.2020 16.3.2020
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na mat. - techn. Vybavenie DHZ
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

030. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. Z311071ABK4 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Predmet zmluvy: poskytnutie NFP na budovanie bezplatných WiFi sietí
Cena predmetu zmluvy: 14 250,00 €

029. Kúpna zmluva č. 9924465889 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup Gigaset A220
Cena predmetu zmluvy: 9,90 €

028. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00027 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

027. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00021 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

026. Zmluva o prenájme KD č. 3/2020 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Ivana Herdová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

025. Zmluva č. 3/2020/Kynolog. Klub 28.2.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: finančná dotácia na bežné výdavky
Cena predmetu zmluvy: 5 000,00 €

024. Zmluva o združených dodávkach plynu č. CYS-2003-10001 26.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena predmetu zmluvy:

023. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002759 20.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: dotácia na stavebné práce a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 10 513,12 €

022. Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/07334/001 21.2.2020 26.2.2020
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na používanie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

021. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2020 24.2.2020 25.2.2020
Zmluvná strana: Nikoleta Keptúnová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

020. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.2.2020 21.2.2020
Zmluvná strana: N.M. Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

019. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2020 5.2.2020 14.2.2020
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

018. Zmluva o prenájme KD č. 2/2020 5.2.2020 10.2.2020
Zmluvná strana: Patrícia Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

017. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2020/CVČ 21.1.2020 31.1.2020
Zmluvná strana: RK Cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

016. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2020/CVČ 21.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: ZŠsMŠ Gogoľova, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 90,00 €

015. Nájomná zmluva č. 14010720 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

014. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2020 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

013. Zmluva č. 1/2020/OFK 21.1.2020 27.1.2020
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 18 000,00 €

012. Zmluva č. 2/2020/Kynolog. Klub 21.1.2020 24.1.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO KKP
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

011. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2020 14.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Viera Košíková, Chynorany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

010. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2020 13.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Benjamín Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

009. Kúpna zmluva č. 2400191263 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

008. Kúpna zmluva č. 2400191262 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

007. Kúpna zmluva č. 2400191261 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

006. Kúpna zmluva č. 2400191260 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Kúpna zmluva č. 2400191259 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

004. Kúpna zmluva č. 2400191258 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

003. Zmluva o prenájme KD č. 1/2020 13.1.2020 14.1.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

002. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-62694-J0C0/2 8.1.2020 9.1.2020
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: inzercia
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

001. Kúpna zmluva č. 1/2020 7.1.2020 8.1.2020
Zmluvná strana: Vladimír Ďurík, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 60/5
Cena predmetu zmluvy: 4 249,00 €

 

Dátum a meniny

Sobota, 8. August 2020

Dnes: Oskar
Zajtra: Ľubomíra

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.