Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 


Symbolickým aktom prestrihnutia pásky sa v piatok, 27. novembra 2009 o 10.30 hod. začína slávnostná kolaudácia dvoch nových 8-bytových jednotiek na Slnečnej ulici.

Vážení spoluobčania,

         Už po tretí krát v tomto roku budú otvorené volebné miestnosti pre všetkých uvedomelých občanov, ktorí dokážu vyjadriť svoj názor a prispieť tak k správnemu nasmerovaniu všetkých aktivít samosprávnych orgánov v tomto prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Zvolení kandidáti na poslancov a predsedu NSK, ktorých zoznam je uverejnený na informačnej tabuli obce a tak isto aj na obecnej webovej stránke (www.prasice.sk), môžu ovplyvniť ďalšie napredovanie a rozvíjanie sa kraja, ktorého súčasťou sú aj naše Prašice.
Volebné miestnosti sa v našej obci otvoria:
14. novembra (sobota) od 07.00 hod. do 22.00 hod.
v Základnej škole v Prašiciach.
Svojou neúčasťou na týchto voľbách môžeme ako obec len stratiť.  Preto, ak chceme správne využiť všetky možnosti, ktoré nám súčasná ekonomická či politická situácia ponúka, zaraďme sa k už spomínaným uvedomelým občanom Slovenska a otvorme tak cestu ďalšiemu rozvoju Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Ľubomír Paulovič
starosta obce Prašice

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov

Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. Vám oznamujeme, že:

1. voľby do orgánov NITRIANSKEHO samosprávneho kraja
     sa budú konať: v sobotu 14. novembra 2009
od 7,00  -  do 22,00 hod.

2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu
     volebná miestnosť, ktorá sa nachádza
v Základnej škole v Prašiciach.
         Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja.

Dátum a meniny

Nedeľa, 21. Október 2018

Dnes: Sergej
Zajtra: Alojza

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.