Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácia pre voliča

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 8 o vyhlásení volieb prezidenta SR

 

Voľby prezidenta SR 2019 delegovanie pol.strán

 

Voľby prezidenta SR 2019 - zoznam kandidátov