Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Vzor tlačiva - Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Vzor tlačiva - Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu