Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Braný oznamuje občanom, že dňa 22. 6. 2019, t. j. v sobotu v čase od 14.00 do 15.30 hod. vykoná v obci Prašice pri kultúrnom dome očkovanie psov a mačiek proti besnote.

Cena za jedno zaočkované zviera je 5 eur. Na požiadanie vykoná taktiež kompletnú vakcináciu, prípadne odčervenie zvieraťa. Tieto úkony sú hradené osobitnou taxou.