MUDr. Chmelárová z detskej ambulancie v Prašiciach bude mať

 

v dňoch 19.8. – 31.8.2019 dovolenku.

 

Zastupovať ju bude MUDr. Čaradská v Topoľčanoch.