Prerušenie distribúcie elektriny - 10.9.2019 od 8.00 do 12.00 hod.