V rámci bezpečnostných opatrení proti nákaze vírusom COVID-19 obec Prašice zriadila na obecnom úrade telefónne linky, na ktorých si osamelí seniori odkázaní na pomoc druhých, alebo vážne chorí či imobilní občania môžu objednať dovoz základných potravín a liekov priamo domov.


Nákup nesmie presiahnuť sumu 30,- Eur a realizovaný bude výhradne v hotovosti v prevádzkach v Prašiciach. Občan, ktorý požiada o túto službu, musí mať vopred pripravenú hotovosť, ktorú prevezme poverený pracovník obecného úradu. Po zrealizovaní nákupu mu bude objednaný tovar a účet doručený priamo domov.


Zároveň obec žiada, aby občania túto službu nezneužívali, nakoľko obec nie je donášková služba a nemá na to kapacity.


Telefónne čísla na nahlasovanie nákupu:
0917 549 006, 0905 328 766