• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Dokumenty

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

ROK 2023

Zápisnica z 17.8.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 13.9.2023
Zápisnica z 29.6.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 7.7.2023
Zápisnica z 11.5.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 17.5.2023
Zápisnica z 3.4.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 11.4.2023
Zápisnica z 14.3.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 21.3.2023
Zápisnica z 16.2.2023 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 23.2.2023

ROK 2022

Zápisnica z 19.12.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 27.12.2022
Zápisnica z 13.12.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 16.12.2022
Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia z 28.11.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 5.12.2022
Zápisnica z 10.11.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 15.11.2022
Zápisnica z 20.10.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 25.10.2022
Zapisnica z 30.9.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 7.10.2022
Zapisnica z 31.8.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 12.9.2022
Zapisnica z 30.6.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 7.7.2022
Zapisnica z 26.5.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 3.6.2022
Zapisnica z 31.3.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 7.4.2022
Zapisnica z 24.2.2022 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 2.3.2022

ROK 2021

Zapisnica z 16.12.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 20.12.2021
Zapisnica z 16.12.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 20.12.2021
Zapisnica z 29.11.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 3.12.2021
Zapisnica z 6.10.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 18.10.2021
Zapisnica z 31.8.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 9.9.2021
Zapisnica z 9.8.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 16.8.2021
Zapisnica z 22.6.2021 | Zverejnil: M. Glos | Zverejnené: 1.7.2021
Zapisnica z 22.4.2021
Zapisnica z 28.1.2021

ROK 2020

Zapisnica z 16.12.2020
Zapisnica z 19.11.2020
Zapisnica z 7.10.2020
Zapisnica z 26.8.2020
Zapisnica z 25.6.2020
Zapisnica z 15.4.2020
Zapisnica z 26.2.2020

 

ROK 2019

Zapisnica z 16.12.2019
Zapisnica z 30.10.2019
Zapisnica z 28.8.2019
Zapisnica z 11.7.2019
Zapisnica z 20.6.2019
Zapisnica z 25.4.2019
Zapisnica z 6.3.2019

 

ROK 2018

Zapisnica z 17.12.2018
Zápisnica z Ustanovujúceho rokovania, zo dňa 30.11.2018
Zápisnica z 29.10.2018
Zápisnica z 3.10.2018
Zápisnica z 16.08.2018
Zápisnica z 28.06.2018
Zápisnica z 24.05.2018
Zápisnica z 12.04.2018
Zápisnica z 27.02.2018

 

ROK 2017

Zápisnica z 14.12.2017
Zápisnica z 11.10.2017
Zápisnica z 22.8.2017
Zápisnica z 26.6.2017
Zápisnica z 27.4.2017
Zápisnica z 22.2.2017

 

ROK 2016

Zápisnica z 14.12.2016
Zápisnica z 26.10.2016
Zápisnica z 10.08.2016
Zápisnica z 28.06.2016
Zápisnica z 28.04.2016
Zápisnica z 25.02.2016

 

ROK 2015

Zápisnica z 14.12.2015
Zápisnica z 26.11.2015
Zápisnica z 28.10.2015
Zápisnica z 26.8.2015
Zápisnica z 24.6.2015
Zápisnica z 13.5.2015
Zápisnica z 26.2.2015

 

ROK 2014

Zápisnica č. 01 - 2014
Zápisnica č. 02 - 2014
Zápisnica č. 03 - 2014
Zápisnica č. 04 - 2014
Zápisnica č. 05 - 2014
Zápisnica č. 06 - 2014
Zápisnica 11.12.2014
Zápisnica 15.12.2014

 

ROK 2013

Zápisnica č. 01 - 2013
Zápisnica č. 02 - 2013
Zápisnica č. 03 - 2013
Zápisnica č. 04 - 2013
Zápisnica č. 05 - 2013
Zápisnica č. 06 - 2013
Zápisnica č. 07 - 2013
Zápisnica č. 08 - 2013
Zápisnica č. 09 - 2013

ROK 2012

Zápisnica č. 01 - 2012
Zápisnica č. 02 - 2012
Zápisnica č. 03 - 2012
Zápisnica č. 04 - 2012
Zápisnica č. 05 - 2012
Zápisnica č. 06 - 2012
Zápisnica č. 07 - 2012
Zápisnica č. 08 - 2012

ROK 2011
Zápisnica č. 02 - 2011
Zápisnica č. 03 - 2011
Zápisnica č. 04 - 2011
Zápisnica č. 05 - 2011
Zápisnica č. 06 - 2011
Zápisnica č. 07 - 2011
Zápisnica č. 08 - 2011


Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Uznesením č. 145/2016 zo dňa 25.2.2016 bol Obecným zastupiteľstvom v Prašiciach schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prašice na roky 2016-2022.

 

Súbor na stiahnutie:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prašice na roky 2008-2017

 

11. augusta. 2016 (štvrtok) o 9.00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64. sa konalo Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022" v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022"
sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

a webovom sídle obstarávateľa strategického dokumentu:

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odbor-strategickych-cinnosti


Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne 

A./ DANE A POPLATKY:

  1. Daň z nehnuteľností (pozemok, stavba, byt)daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti: vzn-2014-09.pdf

  1. Daň za psa: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za ubytovanie: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za predajné automaty: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za nevýherné hracie prístroje: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za užívanie verejného priestranstva: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: vzn-07-2012.pdf

  1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Prašice č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Prašice: vzn-2017-04.pdf

 

B./ MATRIKA:

  1. Osvedčovanie listín a podpisov:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

  1. Ostatné matričné úkony:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

C./ EVIDENCIA OBYVATEĽOV A BUDOV:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

D./ STAVEBNÝ ÚRAD:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

E./ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

F./ MIESTNE A ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

G./ MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA:

Poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka: vzn-2017-02.pdf

 

H./ STOČNÉ:

Výška stočného v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice: vzn-2018-03.pdf

 

I./ PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2016-03.pdf

 

J./ PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2016-03.pdf

 

K./ PRENÁJOM OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV:

Podmienky prenájmu a platby súvisiace s prenájmom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 10/2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Prašice: vzn-2014-10.pdf

 

L./ PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA:

Výška prenájmu hrobového miesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: vzn-2015-02.pdf

a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: vzn-2015-02-dodatok.pdf

 

M./ PREDAJ VÝROBKOV NA TRHOVOM MIESTE:

Nájomné za trhové miesto v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04.pdf a Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

N./ PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU:

Výška predajnej cena pozemku a výška nájmu za pozemok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2014 Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice: vzn-2014-07.pdf

 

O./ RYBÁRSKY LÍSTOK:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

P./ HLÁSENIE RELÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE:

Poplatok za vyhlásenie v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

R./ INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

Poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií: sadzobnik.pdf

 

S./ INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO OBČANA /IOMO/:

Poplatky v zmysle Vyhlášky MF SR č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/25/20151201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_25_2014_z_z.oznacenie

 

T./ KOPÍROVACIE SLUŽBY:

Poplatky v zmysle Smernice č. 2/2014 – Sadzobník úhrad za kopírovanie: smernica-2014-02.pdf
Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Návrh VZN č. 4-2023 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavbenými odpadmi na území obce Prašice

zverejnené 27.4.2023, zverejnil M. Glos

Návrh VZN č. 3_2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice

zverejnené 27.3.2023, zverejnil S. Dojčárová

Súbory na stiahnutie:

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:

VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 21.10.2022

VZN 1 - 2022 o určení výšky finančných príspevkov
Zverejnil: M.Glos; Dňa: 2.9.2022

Zásady vybavovania sťažností

VZN 1 - 2019 o určení výšky finančných príspevkov

VZN č. 1/2021,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 17.12.2021

VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 17.12.2021

VZN 7- 2014 zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2018 o určovaní podmienok na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstva odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

VZN 3-2018 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

VZN 5-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4-2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov

Dodatok č. 1 k VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Dodatok č.2 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice.

Dodatok č.3 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice

VZN 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 9-2014 o dani z nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 k VZN č 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 7 - 2015 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN 11-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 2-2014 o nakladani s odpadmi

VZN 4/2012 o držaní psov na území Obce Prašice

VZN 3/2012 o spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pravidlá kontrolnej cinnosti v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2011

9/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Duchonka

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

10/2011 - Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice

11/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Prašice

VZN 3-2011 o chove a držaní zvierat.pdf

1/2011 - VZN o stočnom

VZN č. 7/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

VZN č. 2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb

VZN č. 3/2009 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

VZN č. 1-2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Prašice
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneSúbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:VZN č. 4-2023 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavbenými odpadmi na území obce Prašice
Zverejnil: Michal Glos; Dňa: 1.06.2023

VZN č. 3-2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice
Zverejnil: Michal Glos; Dňa: 1.06.2023

VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov
Zverejnil: Michal Glos; Dňa: 16.03.2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 15.03.2023

VZN 5 - 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 1.1.2023

VZN 4 - 2022 o dani z nehnuteľností
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 1.1.2023

VZN 3 - 2022 o určení výšky finančných príspevkov
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 1.1.2023

Príloha k VZN 3 - 2022 o určení výšky finančných príspevkov
Zverejnil: M. Glos; Dňa: 1.1.2023

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
Zverejnil: Ing. Bruchatá; Dňa: 21.10.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 7 - 2012 o miestnych daniach
Zverejnil: L. Miková; Dňa: 9.9.2022

Dodatok č.1 k VZN 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice
Zverejnil: M.Glos; Dňa: 17.12.2021

VZN č. 3- 2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Prašice
Zverejnil: M.Glos; Dňa: 16.12.2021

Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

VZN 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 3-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rokovací poriadok

Zasady odmeňovania poslancov

VZN 4-2018 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Prašice

VZN 2-2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie voelbných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice

VZN 1-2018 Požiarny poriadok obce

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Smernica o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

VZN 3 -2017 o určení názvu ulice - „Rajča“

VZN 2 - 2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka

VZN 1 - 2017 Štatút RO Duchonka

VZN 4-2016 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad na sociálne služby poskytované obcou Prašice

Dodatok č.1 k VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

Dodatok č.1 k VZN 2-2015 Prevádzkový poriadokpohrebiska v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prašice

VZN 1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zásady hospodárenia s majetkom obce Prašice

VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

VZN 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 10-2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašice

VZN 4-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Smernica 2-2014 - Sadzobník úhrad za kopírovanie

VZN 1-2013 o podmienkach držania psov

VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

VZN 6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu

VZN 1/2012 o postupe pri sťažnostiach

Zásady odmenovania poslancov obce Prašice

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prašice

Štatút obce Prašice

5/2011 - VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoctu obce

VZN o podmienkach vymedzenia miesta na vylepovanie volebných plagátov

1/2010 - VZN o udelení ocenení Obce Prašice

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov